Varsinais-Suomen liikennesuunnittelua ohjaa Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+. Strategiassa asetettuja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita viedään Varsinais-Suomen liitossa eteenpäin maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä, maakuntakaavoituksessa sekä edunvalvonnassa. Strategia jalkautuu myös muiden organisaatioiden suunnitelmiin, kuten kuntien maankäytön suunnitteluun, katusuunnitteluun sekä ELY-keskusten teiden suunnitteluun.

Varsinais-Suomen liitto seuraa ja vie eteenpäin Varsinais-Suomen liikennestrategiaa kutsumalla Varsinais-Suomen liikennestrategian seurannan ohjausryhmän kokoon vähintään kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin osallistuu Varsinais-Suomen liiton suunnittelijoita sekä edunvalvonnan tahoja, edustajat eri seutukunnista, Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Kumppanuusfoorumeihin kutsutaan tilanteen mukaan lisäksi muitakin tahoja riippuen kehittämistavoitteista. Lisäksi Varsinais-Suomen liitto järjestää muitakin ajankohtaisiin kehittämisteemoihin liittyviä liikenteen kumppanuusfoorumeita.

Turun seudulla Varsinais-Suomen liikennestrategiaa on tarkennettu laatimalla Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä Varsinais-Suomen liitto vie eteenpäin Turun seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Turun seudun kuntien kanssa. Työn sisällöstä päättää ohjausryhmä ja toimintaa toteuttaa työryhmä sekä turvallisen liikkumisen, viisaan liikkumisen ja liikenteen hallinnan alatyöryhmät. Liikennejärjestelmätyön toiminnan valmisteluvastuu on Varsinais-Suomen liitolla.

Lisätietoja:

Noora Mäki-Arvela
Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö

p. 040 583 0717

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategian toteuttamissuunnitelma

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö

Liikenteen kumppanuusfoorumit

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien arviointi 2018