Varsinais-Suomen liikennesuunnittelua ohjaa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2020. Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tarkennettu Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, joka on tavoitteena hyväksyä vuoden 2020 loppuun mennessä kaupunkiseudun kunnissa.

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitettiin yhteisessä prosessissa Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Päivitysprosessi ajoittui samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessin kanssa. Lisäksi suunnitelmien päivitystyö kytkeytyi yhtä aikaa valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan sekä neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 on kolmas koko maakunnan kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tämänkertaisen päivityksen taustaksi analysoitiin yhteiskunnan muutostekijöiden, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja kaupungistumisen sekä työssäkäynnin, vapaa-ajan ja elämäntapojen muutosten kehityssuuntiaja vaikutuksia liikennejärjestelmään mm. skenaariotarkastelujen avulla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettuja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita viedään Varsinais-Suomen liitossa eteenpäin maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä, maakuntakaavoituksessa sekä edunvalvonnassa. Suunnitelma jalkautuu myös muiden organisaatioiden suunnitelmiin, kuten kuntien maankäytön suunnitteluun, katusuunnitteluun sekä ELY-keskusten teiden suunnitteluun.

Varsinais-Suomen liitto seuraa ja edistää Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista kutsumalla Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannan ohjausryhmän kokoon vähintään kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin osallistuu Varsinais-Suomen liiton suunnittelijoita sekä edunvalvonnan tahoja, edustajat eri seutukunnista, Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Lisäksi Varsinais-Suomen liitto järjestää ajankohtaisiin kehittämisteemoihin liittyviä liikenteen kumppanuusfoorumeita, joihin kutsutaan liikenteen sidosryhmiä riippuen kehittämistavoitteista. 

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä Varsinais-Suomen liitto vie eteenpäin Turun seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Turun seudun kuntien kanssa. Työn sisällöstä päättää ohjausryhmä ja toimintaa toteuttaa työryhmä sekä turvallisen liikkumisen, viisaan liikkumisen ja liikenteen hallinnan alatyöryhmät. Liikennejärjestelmätyön toiminnan valmisteluvastuu on Varsinais-Suomen liitolla.

Syksyn 2020 aikana Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön ja kaavoituksen yhteistyöryhmiä uudelleenorgansoidaan vastaamaan paremmin tarpeisiin ja tehostamaan yhteistyötä.

 

Lisätietoja:

Noora Mäki-Arvela
Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö

p. 040 583 0717

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020 – 2031

Etelä-Suomen liikennestrategia

 
Katso myös:

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö

Liikenteen kumppanuusfoorumit

 

Lue lisää: 

Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat,
liityntä- ja solmupysäkit,
sekä liikennevaloetuudet -selvitys

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen
asemapaikkojen kehittämissuunnitelma 

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke

Raskaan liikenteen levähdysalueet Turun kaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien arviointi 2018