Varsinais-Suomen luonnonvarafoorumityön tavoitteena on toteuttaa keskeisiä luonnonvara- ja kiertotalousteemaan kohdistuvia selvitystöitä ja yhteistyötoimia eri toimijoiden kanssa maakunnan alueella. Foorumin toimilla ja sidosryhmätyöskentelyllä tuetaan aloitettua luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyön laatimista. Foorumin keskeinen tavoite on myös välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja edistymisestä eri sidosryhmien välillä käsiteltävistä teemoista. Foorumin kokoukset järjestetään kohdennetusti eri aihepiirin teemoista, joihin osallistuminen on avointa kaikille sidosryhmille.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan osallistamiseen liittyvät työpajat pidettiin keväällä 2018 Forum Marinumissa:

Tiistai 15.5. klo 12-15: Valmisteluaineisto ja palaute – eväät kaavan valmisteluun

Tiistai 22.5. klo 9-12: Luonnonarvojen tunnistaminen

Tiistai 22.5.klo 13-16: Luonnonarvot huomioiva biotalous

Tiistai 5.6. klo 9-12: Luonnon virkistys- ja matkailuarvot

Tiistai 5.6. klo 13-16 Virkistysarvojen ja luonnonvaroja hyödyntävien elinkeinojen yhteensovittaminen

Torstai 7.6. klo 9-12: Raaka-aineiden käyttö ja luonnonvarapotentiaali

Torstai 7.6. klo 13-16 Materiaalivirtojen kestävyyden hallinta

Keskiviikko 13.6. klo 12-15 Yhteenveto työpajoista – kohti puntaroitua kaavaehdotusta


Mikäli haluat osallistua luonnonvarafoorumin sidosryhmätyöskentelyyn, ilmoita yhteystietosi:

Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
p. 040 7213 137
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

LVfoorumi

Luonnonvarafoorumin aiempien kokousten muistiot:

16.9.2016

22.6.2016

6.6.2016

18.2.2016

8.12.2015

13.10.2015