Ympäristöministeriö vahvisti 12.11.2008 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston kokouksessaan 11.12.2006 hyväksymän Salon Seudun maakuntakaavan. Maakunnan liiton päätöksestä hyväksyä kaava ei valitettu. Maakuntakaava korvaa alueelle aiemmin vahvistetut seutukaavat sekä E18-tielinjaa koskevan vaihemaakuntakaavan. Maakuntakaava-alueen muodostavat Salo ja Somero.
Kaavatyötä ohjasi suunnittelu- ja ympäristötoimikunnan lisäksi alueen kuntien edustajista koottu toimikunta.

 

Lisätietoja:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento
p. 040 7203 056
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Salon seudun maakuntakaavan kaava-asiakirjat:

Salon seudun maakuntakaava 12.11.2008

Salon seudun maakuntakaavan selostus 12.11.2008

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös

Teemakartat:

01 Muinaisjäännökset

02 Rakennettu kulttuuriympäristö

03 Luonto

04 Yhdyskuntatekninen huolto

05 Liikenne

06 Aluerakenne, väestö ja työpaikat

07 Virkistys

Luettelot:

01 Luettelo muinaisjäännöksistä ja muinaisjäännösalueista

02 Luettelot merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuksista ja alueista

03 Luettelo luontokohteista ja -alueista

Salon seudun maakuntakaavaan kohdistetut muistutukset, lausunnot ja vastineet