Maakuntavaltuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaehdotuksen kokouksessaan 25.11.2002 ja päätti lähettää kaavan Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Valtuuston päätöksestä jätettiin ministeriöön seitsemän valitusta.

Ympäristöministeriö vahvisti Turun kaupunkiseuseudun maakuntakaavan 23.8.2004 lukuun ottamatta osaa Turun lentoaseman pohjoispuolisesta teollisuustoimintojen aluevarauksesta, Koivuluodon ja Kallanpään alueiden virkistysaluevarauksia sekä Heikkilän kasarmialueen virkistysaluevarausta ja ulkoilureittiä. Samalla ympäristöministeriö vahvisti Varsinais-Suomen seutukaavan kumoamisen muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyiltä osin.

Vahvistamispäätöksen yhteydessä Ympäristöministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava-alueen muodostavat Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Rusko ja Paimio. Maakuntakaava korvaa alueelle aiemmin vahvistetut seutukaavat. Maakuntakaavassa korostuvat seutukaavoihin verrattuna vaatimukset yleispiirteisyydestä ja maakunnallisista tavoitteista. Kaava on aiempaa enemmän ilmaus maakunnan poliittisesta tahdosta ohjata ja suunnitella alueensa maankäyttöä osana maakunnan muuta kehitystyötä.

Kaavatyötä ohjasi Varsinais-Suomen liiton suunnittelu- ja ympäristötoimikunnan ohella erillinen toimikunta, joka oli koottu alueen kuntien edustajista.

 

Lisätietoja:
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö
p. 044 030 4071
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan
asiakirjat:

Vahvistettu maakuntakaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostus ilman kuvia

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös

Teemakartat:

01 Muinaismuistot

02 Suojeltavat rakennetun ympäristön kokonaisuudet

02a Turun keskustan suojeltavat rakennetun ympäristön kokonaisuudet

02b Ruissalon suojeltavat rakennetun ympäristön kokonaisuudet

02c Naantalin keskustan suojeltavat rakennetun ympäristön kokonaisuudet

03 Luontokohteet

04a Yhdyskuntatekninen huolto

04b Energiahuolto

05 Liikenneverkko

06a Kaupan palveluverkko

06b Maankäyttö ja aluerakenne

06c Maankäytön aluevarausvertailu

07 Virkistysalueet

Muinaismuisto-, rakennussuojelu- ja luontokohteisiin liittyvät taulukot (pdf):

01 Taulukko muinaismuistoista

02 Taulukko suojeltavista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista

02a Taulukko Turun keskustan suojeltavista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista

02b Taulukko Ruissalon suojeltavista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista

02c Taulukko Naantalin keskustan suojeltavista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista

03 Taulukko luontokohteista

Tiivistelmä ehdotuksesta jätetyistä muistutuksista ja annetuista lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet.