Ympäristöministeriö vahvisti 4.12.2012 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 12.12.2011 kokouksessaan hyväksymän Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yleispiirteinen aluevaraus uudelle Salon ja Lohjan väliselle rautatielinjaukselle sekä selvitetty sen suhde muuhun alueiden käyttöön.

Maakuntavaltuuston päätöksestä tehtiin yhteensä kuusi valitusta, jotka ympäristöministeriö tässä vahvistamispäätöksessä hylkäsi. Ratalinjan aluevaraus korvaa Salon seudun maakuntakaavassa esitetyn raideliikenteen yhteystarvemerkinnän.

Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 19.6.2014, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavaa koskeneet valitukset.

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
p. 040 720 3056
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Salo-Lohja -vaihemaakuntakaavan
asiakirjat:

Vahvistettu kaavakartta

Kaavaselostus

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös