Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava on nähtävillä ja kaava-aineistosta voi antaa muistutuksen 3.9.-2.10.2020 välisenä aikana.

Kaava käsittelee luonnonarvoja, virkistystä, matkailua sekä luonnonvaroja. Viralliset kaava-aineistot löytyvät tämän sivun oikealta palstalta pdf-tiedostoina. Suosittelemme tutustumaan digitaaliseen kaava-aineistoon:
Vaihemaakuntakaavan digitaalinen aineisto
Aineisto sisältää kaavakartan, liitekartat, voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan sekä käsittelyssä olevan vaihemaakuntakaavan ja voimassa olevan maakuntakaavan vertailukartan. 

Kaavakartalla on osoitettu vaihemaakuntakaavan merkinnät.

Kaavaselostuksessa kuvataan perusteet ja lähtökohdat kaavatyölle ja sen merkinnöille.

Kaavakorteissa ja kaavamerkintöjen ja -määräysten vihossa on osoitettu yksittäisten merkintöjen selitteet ja kuvaukset merkintöjen vaikuttavuudesta.

Liitekartoilla on osoitettu erikseen eri kaavateemojen merkinnät.


Kaavan eri teemoja havainnollistavat infopaketit tarinakarttoina:

Vesiviljely maakuntakaavassa

Matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke


Kaavamerkintöjen perusteena olevia ja taustaselvityksissä esiin nousseita tietoja voi tarkastella kaavan tausta-aineistoista:
Vaihemaakuntakaavan digitaalinen tausta-aineisto

Suojelumerkintöjä havainnollistava teemakartta
Suojelumerkintöjen jakaantumista eri suojeluluokkiin voi tarkastella ja niiden yksityiskohtaisia tietoja voi kysellä tästä kartasta.

Kaava-aineistoa voi tulla myös katsomaan Varsinais-Suomen liiton virastolle (Ratapihankatu 36, Turku) nykyisen Covid 19-tilanteen vuoksi vain ajanvarauksella (Aleksis Klap, puh. 040 721 3137).

Muistutukset vaihemaakuntakaavasta tulee lähettää sähköisesti (word-muotoisina) osoitteeseen:

kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi

tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku 


Kaavasta voi kysyä lisätietoja:

Luonnonvaroihin liittyvät aiheet:

Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
puh. 040 7213 137 

Luonnonsuojeluun ja luonnonarvoihin liittyvät aiheet:

Timo Juvonen
erikoissuunnitteilija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
puh. 040 8295 543

Virkistykseen ja matkailuun liittyvät aiheet:

Lasse Nurmi
erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus
puh. 040 5435 473

Kartta-aineistoihin liittyvät aiheet:

Satu Kottonen
paikkatietosuunnittelija
puh. 040 3509 096

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet ja käsittely

 • maakuntahallitus 24.8.2020 / ehdotus nähtäville
 • maakuntahallituksen iltakoulu 17.8.2020 / ehdotus
 • maankäyttöjaosto 10.6.2020 / ehdotus
 • maankäyttöjaosto 20.4.2020 / 1. ehdotus
 • viranomaisneuvottelu 7.4.2020 / 1.ehdotus
 • 1. ehdotus lausunnoilla 5.2.-6.3.2020
 • maakuntahallitus 20.1.2020 / 1.ehdotus lausunnoille
 • maakuntahallitus 13.1.2020 / 1.ehdotus iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 2.12.2019 / 1.ehdotus
 • maankäyttöjaosto 4.3.2019 / kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
 • maakuntahallitus 24.9.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 20.8.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 18.6.2018 / valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet
 • valmisteluaineisto nähtävillä 26.3.-27.4.2018
 • maakuntahallitus 19.3.2018 / valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
 • maakuntahallitus 28.2.2018 / valmisteluaineisto, iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 6.2.2018 / valmisteluaineisto
 • viranomaisneuvottelu 21.6.2016 / aloitusvaihe
 • maankäyttöjaosto 18.4.2016 / OAS
 • maakuntavaltuusto 7.12.2015 / aloituspäätös

Vaihemaakuntakaavan aineistot

Viralliset kaavaehdotuksen nähtävilläolon materiaalit pdf-tiedostoina:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Program för deltagande och bedömning

Maakuntakaavan valmistelussa hyödynnettyjä selvityksiä:

 

Vaihemaakuntakaavan lausuntovaiheen aineistot

1. kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet