Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti 7.12.2015 vaihemaakuntakaavatyön laadinnan. Vaihemaakuntakaavan käynnistämisen tarve liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisääntymiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.

Varsinais-Suomen liiton hallinnoimassa luonnonvarafoorumissa on käynnissä alueen kiertotalouden tavoitteiden asetteluun liittyvä asiantuntijayhteistyö ja lisäksi foorumin puitteissa järjestetään temaattisia kokouksia ajankohtaisista aiheista eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarafoorumin asiantuntijatapaamisia ja tilaisuuksia tullaan hyödyntämään kaavatyön sidosryhmätyöskentelyssä. Linkki luonnonvarafoorumin sivuille

Lisätietoja:

Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
p. 040 7213 137

Timo Juvonen
erikoissuunnitteilija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
p. 040 8295 543

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi.

Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet ja käsittely

 • maakuntahallitus / 1.ehdotus lausunnoille
 • maakuntahallitus 13.1.2020 / 1.ehdotus iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 2.12.2019 / 1.ehdotus
 • maankäyttöjaosto 4.3.2019 / kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
 • maakuntahallitus 24.9.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 20.8.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 18.6.2018 / valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet
 • valmisteluaineisto nähtävillä 26.3.-27.4.2018
 • maakuntahallitus 19.3.2018 / valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
 • maakuntahallitus 28.2.2018 / valmisteluaineisto, iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 6.2.2018 / valmisteluaineisto
 • viranomaisneuvottelu 21.6.2016 / aloitusvaihe
 • maankäyttöjaosto 18.4.2016 / OAS
 • maakuntavaltuusto 7.12.2015 / aloituspäätös

Maakuntakaavan taustakartta-aineisto (pdf 70Mt)

Maakuntakaavan valmistelussa hyödynnettyjä selvityksiä:

Maakuntakaavan aineistot

Viralliset valmisteluaineiston nähtävilläolon materiaalit: