Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliitoksi on valittu Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet.

Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Lisätietoja:

Heikki Saarento
suunnittelujohtaja
puh. 040 720 305

Timo Juvonen
erikoissuunnitteilija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
p. 040 8295 543

Pohja-Mykrä Mari
merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori
p. 044 711 4320

Kansallisen merialuesuunnittelun omat verkkosivut:
www.merialuesuunnittelu.fi

Alueellisen merialuesuunnittelun aloitusseminaari 29.5.2018

 

Suunnittelun vaiheet ja aikataulu:

 Prosessin vaiheet ja aikataulu

 

 

 

 

 

kansallinen merialuesuunnittelu