Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelma on valmistunut. Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyivät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana.

Suunnitelma on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa. Laaditut kolme merialuesuunnitelmaa muodostavat yhden kokonaisuuden, Suomen merialuesuunnitelman.

  • Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot
  • Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto
  • Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot

Merialuesuunnitelma tukee meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa. Rannikon kahdeksan maakunnan liittoa ovat yhdessä laatineet suunnitelmat laajassa ja hyvähenkisessä yhteistyössä Ahvenanmaan, ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa.

Voit lukea lisää merialuesuunnittelun omilta sivuilta:

https://www.merialuesuunnittelu.fi/2020/12/18/suomen-merialuesuunnitelma-2030-on-hyvaksytty/

Lisätietoja:
Heikki Saarento
suunnittelujohtaja
puh. 040 720 305

Timo Juvonen
erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
p. 040 8295 543

Mari Pohja-Mykrä
merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori
p. 044 711 4320