Varsinais-Suomen järjestöjen toiveet ja tarpeet nousivat selvästi esille nykyisen maakuntastrategian valmistelussa. Järjestöjen ja yhdistysten näkemyksiä selvitettiin mm. maakunnallisella kyselyllä. Nyt tätä järjestöjen kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan järjestämällä avoin, osallistava ja konkreettisiin toimenpiteisiin johtava ideointi-ilta Turun kauppakorkeakoululla, Rehtoripellonkatu 3.

Järjestöraportti

 
Koulutus puhutti Turussa maanantaina 28.9.2015. Koulutusta halutaan uudistaa ja samalla rahoitusta supistetaan. Ovatko erityisesti perusaste ja koko toisen asteen koulutus tienhaarassa?

Hallitus on nimennyt koulutuksen osalta useita kärkihankkeita, joiden avulla on tarkoitus mm. kehittää uusia oppimisympäristöjä ja edistää digitalisaatiota perusasteella ja lukioissa. Tavoitteena on myös toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformi. Samanaikaisesti on asetettu myös merkittäviä säästötavoitteita.

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto järjesti maanantaina 28.9.2015 keskustelutilaisuuden uuden hallitusohjelman valossa koulutusalan ammattilaisille ja päättäjille perusasteen, lukio-opetuksen sekä II asteen ammatillisen koulutuksen tilannetta koskien.

 

Varsinais-Suomen liitto, SPR Varsinais-Suomen piiri ja Turun ammattikorkeakoulu järjestivät keskiviikkona 13.1.2016 seminaarin, jossa pureuduttiin erittäin ajankohtaiseen teemaan, sekä tuotiin esille hyviä kokemuksia ja käytäntöjä. Tilaisuudessa kuultiin puhe sisäministeri Petteri Orpolta, sekä alustuksia mm. Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Suomen Punaiselta Ristiltä ja Varsinais-Suomen Yrittäjiltä.

Lisätietoja:

Anna Tenho
SPR, Varsinais-Suomen piiri
Projektikoordinaattori
etunimi.sukunimi(at)redcross.fi
P. 040 5466440

Erikoissuunnittelija
Veli-Matti Kauppinen
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi
Varsinais-Suomen liitto
P. 040 071 5786

Erikoissuunnittelija
Esa Högblom
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi
Varsinais-Suomen liitto
P. 040 7760310

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Seminaaripuheenvuorot videotallenteena

Asiantuntijahaastattelujen videotallenteet

Avaussanat: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto

Nopeasti kiinni työelämään ja yhteiskuntaan, maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, Työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, pääsihteeri Kristiina Kumpula, SPR V-S piiri

Nopean työllistymisen pilottiprojekti, projektikoordinaattori Anna Tenho, SPR

Turvapaikanhakijan kokemuksia, projektiasiantuntija Esko Lius, Omnia

Turvapaikanhakijan kokemuksia projektipäällikkö Jonna Heikkilä ja lehtori Sirppa Kinos, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Yritysvastuu ja kumppanuus, johtaja Mika Rossi, Accenture

Muuttoliikkeen pitkäaikaiset vaikutukset, johtaja Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutti

Pk-yrityksen näkökulma – lisää kilpailukykyä maahanmuuttajista, arapuheenjohtaja Tarja Oikarinen, Varsinais-Suomen Yrittäjät 

SÄILYYKÖ KORKEA OSAAMISTASO JA KILPAILUKYKY - YLIOPISTOKOULUTUS JA TUTKIMUS ELINKEINOELÄMÄN KILPAILUKYVYN PERUSTANA

TURUN KORKEAKOULUJEN JA MERI- JA LÄÄKETEOLLISUUDEN YHTEISTYÖ ESIMERKKEINÄ

Yliopistojen ja tutkimuksen resursseihin on kohdistumassa mittavat säästöt ja samanaikaisesti on esitetty uudistuksia ja toiminnan kehittämistä. Julkisessa keskustelussa on nostettu vahvasti esille riski suomalaisen osaamisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn rapautumisesta nyt esitettyjen ja jo aiempien säästöjen vuoksi. Säästöjen "oikea" toteuttamistapa, hallitusohjelmassa mainitut kärkihankkeet, korkeakoulujen oma varainkeruu sekä digitalisaation mahdollisuudet on nostettu esille kompensoivina tekijöinä.
Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto järjesti tästä aiheesta 9.11.2015 keskustelutilaisuuden koulutusalan ammattilaisille ja elinkeinoelämän edustajille sekä maakunnan päättäjille.

 
Varsinais-Suomen Outdoors Finland- reitistökoulutustilaisuus pidettiin tiistaina 20.9.2016 Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun toimipisteessä (auditorio TAPIO). Kouluttajana ja sparraajana toimi projektipäällikkö Pirjo Räsänen (Outdoors Finland/LAMK), joka alusti aiheesta aamupäivällä. Iltapäivän osiossa järjestettiin työpajat, joissa pohdittiin
1) kohteita ja niiden kehittämistarpeita sekä 2) viestinnän kehittämistarpeita ja eri toimijoiden vastuualueita. Keskeistä sisällössä ja tilaisuuden tavoitteissa oli siis reitistöjen hyödyntäminen matkailussa.
 

Alakategoriat

Tämän ryhmään sijoitetaan Päätöksenteko artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Paikkatieto artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Kansainvälinen toiminta artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Hankerahoitus artikkelit

Tämän ryhmään sijoitetaan Yhteistyö ja edunvalvonta artikkelit