Varsinais-Suomen liitto on laatinut Varsinais-Suomen järjestöille suunnatun rahoitusoppaan.

Kopioi se käyttöösi ja hyödynnä helppoja, suoraan avautuvia linkkejä!

 

Varsinais-Suomen järjestöjen rahoitusopas (pdf)

 

kansi

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä, 2015

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä, 2015

Saaristo‐ohjelman linkitys Maakuntastrategiaan 2014‐2017 (PDF), 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys (PDF), 2015

Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 (PDF), 2015

Selvitys Örön saaren liikenteen tarpeista ja kannattavuudesta (PDF), 2014

Parainen-Kemionsaari tieverkkosuunnitelman päivittäminen (PDF), 2014

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku (PDF), 2014

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035- (PDF), 2014

Valtatien-10 linjausvaihtoehtojen aluerakenneselvitys (PDF), 2014

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejarjestelmasuunnitelma (PDF), 2014

Maakunnan tila syksyllä 2014 (PDF), 2014

Varsinais-Suomen maakuntastrategia (PDF), 2014

Maakunnan tila keväällä 2014 (PDF), 2014

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2014 (PDF) 2014

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2014 (PDF) 2014

Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta, 2014

Maakunnan tila syksy 2013 (PDF), 2013

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma 2014 (PDF), 2013

Varsinais-Suomen käsikirja 2013

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2013 (PDF) 2013

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2013
(PDF) 2013

Maakunnan tila kesä 2013 - katsaus
(PDF) 2013

Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelma (PDF) 2013
Liite 1
Liite 3
(Pääpyöräilyverkko, laatutasotavoitteet sekä toimenpideohjelma ovat tavoitteellisia. Selvitys on esiselvitys rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten, eikä sitä ole hyväksytty poliittisessa päätöksentekomenettelyssä.)

Maakunnan tila kevät 2013 - katsaus

Uudenkaupungin elinkeinoelämän investointien synnyttämät liikennetarpeet (PDF) 2012

Katsaus Varsinais-Suomen hankkeisiin- Mitä hankerahoituksella on saavutettu? - (PDF) 2012

Katsaus Varsinais-Suomen hankkeisiin tiivistelmä (PDF) 2012

Översikt över genomförda projekt i Egentliga Finland sammandrag (PDF) 2012

Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017, Kuntavaalit 2012 (PDF)

Maakunnan tila syksy 2012 - katsaus

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma 2013-2014 (PDF), 2012

Paikkatiedon kouluopetusta rakentamassa.
PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012
(PDF)

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2012 (PDF)

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2012 (PDF)

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys 2012-2014 (PDF)

Selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa esite raportti , 2011

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 - Luotsi, 2011

Maakunnan tila 2011 (PDF), 2011

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma (PDF), 2011

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys 2011 (PDF), 2011 e-julkaisu

Tuulivoimaselvitys 2010-2011 (PDF), 2011

Tälle sivustolle on koottu Varsinais-Suomen liiton tekemät selvitykset ja tutkimukset.

Tuulivoimaselvitys 2010-2011

Natura-arviointi osana Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan laadintaa

tuulivoimaselvitys2010_2011_kansi 2

EU-rahoituksen jakautuminen Varsinais-Suomessa vuonna 2019 alkaneissa hankkeissa, selvitys 2020 (pdf)

Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais-Suomessa, 2020 (pdf)

Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa, loppuraportti, 2020 (pdf)

Varsinais-Suomen liiton strategia 2025, 2020

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely raportti 2019

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2019

Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshanke - loppuraportti 2019

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Seurantatutkimus Suomen merenrannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat 2019 

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2019

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2018

Maakunnan tila, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2018

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 2018

Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma 2018

Varsinais-Suomen Maakuntaohjelma 2018-2021

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2017

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn raportti 2017

Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa 2017

Varsinais-Suomen alueen bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaalien perusselvitys 2017

Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta 2017

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2017

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2016

MAAKUNNAN TILA, katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2016 

Rahoitusopas järjestöille (pdf) 2016

 

 • Mietoisten kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010. Luonnos, 1994
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010, työryhmien raportit 1-10, 1994
 • Träffpunkt mellan väst och öst : Åbo-Region Egentliga Finland :
 • Strategi 2010, Utkast, 1994
 • Mynämäen-Laitilan-Pyhärannan harjuselvitys 1994
 • Turun kaupunkiseudun työmatkaliikenne 1990, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Perusselvitykset, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Muistutusten ja lausuntojen käsittely, 1994
 • Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma, 1994
 • Egentliga Finlands skärgårdsprogram, 1994
 • Varsinais-Suomen raja-alueohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen maaseutuohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen kehittämisohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma, 1994
 • Vakka-Suomen rakennemuutosohjelma, 1994
 • Asuinrakennuskannan perusparannustarpeen selvittäminen Varsinais-Suomen kunnissa, 1994
 • URPO-radan tarveselvitys
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, seutukaavaselostus
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, muistutusten ja lausuntojen käsittely
 • Varsinais-Suomen työllisyysohjelma
 • Varsinais-Suomen tavoite 5 B-ohjelma 1995-1999
 • Objective 5 B programme for Southwest Finland; Development programme for rural areas 1995-1999, 1995
 • Vakka-Suomen 2-tavoiteohjelma 1995-1996, 1995
 • Vakka-Suomi region, Finland. Objective programme 1995-1996, 1995
 • Varsinais-Suomen kulttuuriohjelma. Kulttuurin alueellinen kehittäminen.
 • Viiri; Varsinais-Suomen Liiton tiedotuslehti 1/1995
 • Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön kehittäminen. Yhteistyöstrategia.
 • Varsinais-Suomen sotilasrasitus 1617-1809, 1996
 • Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä. Selostusosa, 1996
 • Turun lentoaseman meluselvitys 1996
 • Vakka-Suomen tavoite 2- ohjelma 1997-99, 1996
 • Merimaskun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Varsinais-Suomen tavoite 5b-ohjelman toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma 1995-1999, 1996
 • Egentliga Finlands 5b-program. Åtgärdsprogram och finansieringsprogram 1995-1999, 1996
 • Loimaan seudun harjuympäristön kunnostus, maisemoinnin yleissuunnitelma 1996