• Varsinais-Suomen kansainvälistymisstrategia 1997, 1996
 • Lähtökohtia Turun ammattikorkeakoulun laajentamiseen, 1997
 • Varsinais-Suomen käsikirja, 1997
 • Vakka-Suomen tavoite 2 b-ohjelman toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma 1997-1999
 • Raision kulttuuriympäristö ja vanha rakennuskanta, 1997
 • Turun kaupunkiseutu; Kaupan palveluverkkoselvitys 1997
 • Varsinais-Suomen kehittämisohjelma
 • Egentliga Finlands utvecklingsprogram
 • Varsinais-Suomen tavoite 5b -ohjelman toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma 1995-1999
 • Egentliga Finlands mål 5b -program åtgärdsprogram och finansieringsplan 1995-1999
 • Varsinais-Suomen työllisyysohjelman tarkistus, 1997
 • Lentokentän ympäristön osayleiskaava 2010, 1998
 • Varsinais-Suomen matkailuohjelma, 1998
 • Etentliga Finlands turismprogram, 1998
 • Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma, 1998
 • Vakka-Suomen kallioperä- ja ympäristöselvitys, 1998
 • Saariston pyöräilyolosuhteiden rengastiet, 1998
 • Varsinais-Suomen alueellisten EU-tavoiteohjelmien 2 ja 5b väliarviointiraportti, 1999
 • Turun kaupunkiseudun luontokohteiden kartoitusprojekti Varsinais-Suomen liitossa, 1999
 • Kuntayhteistyö Varsinais-Suomessa, 1999
 • Satamien liikenne yhteyksien ja satamavarausten selvitys, 1999