• Mietoisten kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010. Luonnos, 1994
 • Kohtaamispaikka lännen ja idän välillä : Turku-Region Varsinais-Suomi :
 • Strategia 2010, työryhmien raportit 1-10, 1994
 • Träffpunkt mellan väst och öst : Åbo-Region Egentliga Finland :
 • Strategi 2010, Utkast, 1994
 • Mynämäen-Laitilan-Pyhärannan harjuselvitys 1994
 • Turun kaupunkiseudun työmatkaliikenne 1990, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Perusselvitykset, 1994
 • Someron-Kiikalan harjuseutukaava. Muistutusten ja lausuntojen käsittely, 1994
 • Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma, 1994
 • Egentliga Finlands skärgårdsprogram, 1994
 • Varsinais-Suomen raja-alueohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen maaseutuohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen kehittämisohjelma, 1994
 • Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma, 1994
 • Vakka-Suomen rakennemuutosohjelma, 1994
 • Asuinrakennuskannan perusparannustarpeen selvittäminen Varsinais-Suomen kunnissa, 1994
 • URPO-radan tarveselvitys
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, seutukaavaselostus
 • Vakka-Suomen harjuseutukaava, muistutusten ja lausuntojen käsittely
 • Varsinais-Suomen työllisyysohjelma
 • Varsinais-Suomen tavoite 5 B-ohjelma 1995-1999
 • Objective 5 B programme for Southwest Finland; Development programme for rural areas 1995-1999, 1995
 • Vakka-Suomen 2-tavoiteohjelma 1995-1996, 1995
 • Vakka-Suomi region, Finland. Objective programme 1995-1996, 1995
 • Varsinais-Suomen kulttuuriohjelma. Kulttuurin alueellinen kehittäminen.
 • Viiri; Varsinais-Suomen Liiton tiedotuslehti 1/1995
 • Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön kehittäminen. Yhteistyöstrategia.
 • Varsinais-Suomen sotilasrasitus 1617-1809, 1996
 • Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä. Selostusosa, 1996
 • Turun lentoaseman meluselvitys 1996
 • Vakka-Suomen tavoite 2- ohjelma 1997-99, 1996
 • Merimaskun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
 • Varsinais-Suomen tavoite 5b-ohjelman toimenpideohjelma ja rahoitussuunnitelma 1995-1999, 1996
 • Egentliga Finlands 5b-program. Åtgärdsprogram och finansieringsprogram 1995-1999, 1996
 • Loimaan seudun harjuympäristön kunnostus, maisemoinnin yleissuunnitelma 1996