Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä, 2015

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä, 2015

Saaristo‐ohjelman linkitys Maakuntastrategiaan 2014‐2017 (PDF), 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys (PDF), 2015

Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 (PDF), 2015

Selvitys Örön saaren liikenteen tarpeista ja kannattavuudesta (PDF), 2014

Parainen-Kemionsaari tieverkkosuunnitelman päivittäminen (PDF), 2014

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku (PDF), 2014

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035- (PDF), 2014

Valtatien-10 linjausvaihtoehtojen aluerakenneselvitys (PDF), 2014

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejarjestelmasuunnitelma (PDF), 2014

Maakunnan tila syksyllä 2014 (PDF), 2014

Varsinais-Suomen maakuntastrategia (PDF), 2014

Maakunnan tila keväällä 2014 (PDF), 2014

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2014 (PDF) 2014

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2014 (PDF) 2014

Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta, 2014

Maakunnan tila syksy 2013 (PDF), 2013

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma 2014 (PDF), 2013

Varsinais-Suomen käsikirja 2013

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2013 (PDF) 2013

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2013
(PDF) 2013

Maakunnan tila kesä 2013 - katsaus
(PDF) 2013

Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelma (PDF) 2013
Liite 1
Liite 3
(Pääpyöräilyverkko, laatutasotavoitteet sekä toimenpideohjelma ovat tavoitteellisia. Selvitys on esiselvitys rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten, eikä sitä ole hyväksytty poliittisessa päätöksentekomenettelyssä.)

Maakunnan tila kevät 2013 - katsaus

Uudenkaupungin elinkeinoelämän investointien synnyttämät liikennetarpeet (PDF) 2012

Katsaus Varsinais-Suomen hankkeisiin- Mitä hankerahoituksella on saavutettu? - (PDF) 2012

Katsaus Varsinais-Suomen hankkeisiin tiivistelmä (PDF) 2012

Översikt över genomförda projekt i Egentliga Finland sammandrag (PDF) 2012

Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017, Kuntavaalit 2012 (PDF)

Maakunnan tila syksy 2012 - katsaus

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma 2013-2014 (PDF), 2012

Paikkatiedon kouluopetusta rakentamassa.
PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012
(PDF)

Miten Varsinais-Suomi makaa, Maakunnan kehittämisen näkökulmia vuonna 2012 (PDF)

Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2012 (PDF)

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys 2012-2014 (PDF)

Selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa esite raportti , 2011

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 - Luotsi, 2011

Maakunnan tila 2011 (PDF), 2011

Maakuntaohjelman totetuttamissuunnitelma (PDF), 2011

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys 2011 (PDF), 2011 e-julkaisu

Tuulivoimaselvitys 2010-2011 (PDF), 2011