Ylatunniste2

MAAKUNTAHALLITUS ASETTI MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204

Maakuntahallitus päätti 18.4.2016 pyytää puolueiden piirijärjestöjä nimeämään edustajat ja varaedustajat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen poliittiseen ohjausryhmään.
Paikkajako pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettavat yhden edustajan ja varaedustajan.

Maakuntahallitus päätti asettaa poliittiseen ohjausryhmään seuraavat varsinaiset jäsenet: Ilkka Kanerva Turku, Minna Arve Turku, Tiina Perho Loimaa (kok), Piia Elo Turku, Jouko Antola Uusikaupunki, Saija Karnisto-Toivonen Salo (sdp), Annika Saarikko Turku, Jani Kurvinen Somero, Hanna Vuola Laitila (kesk), Pirjo Lampi Turku, Lauri Heikkilä Marttila (ps), Jarmo Rasi Loimaa, Pirjo Rinne Turku (vas), Jukka Vornanen Turku, Mari Saario Kaarina (vihr), Stefan Wallin Turku, Åsa Gustafsson Kaarina (rkp) ja Kimmo Jalonen Paimio (kd).

Ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano käsitellään myös Varsinais-Suomen kuntakokouksessa toukokuun lopussa. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajia. Sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Laura Leppänen liiton virastosta.

HALLITUKSEN ESITYS LIIKENNEKAAREKSI UHKAA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEORGANISAATIOTA
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Mari Sinn 045 807 8969

Maakuntahallitus on huolissaan Turun seudun joukkoliikenteen tulevaisuudesta, jos maan hallituksen esitys liikennekaaresta toteutuu.
Liikennekaari haluaa mahdollistaa uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien paremman hyödyntämisen liikennesektorilla. Tarkoituksena on myös helpottaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille. Myös taksijärjestelmään on tulossa merkittäviä muutoksia.

Liikennekaari heikentäisi nykyistä palvelusopimusasetusta niin, että se haittaisi etenkin Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneorganisaatiota, jos tuottavimpien reittien lipputuloista joudutaan kilpailemaan markkinaehtoisten toimijoiden kanssa.

- Lipputulojen väheneminen pienentää mahdollisuuksia järjestää tasokasta joukkoliikennettä etenkin vähemmän suosituilla linjoilla sekä iltaisin ja viikonloppuisin, sanoo liikennesuunnittelija Mari Sinn.

Varsinais-Suomen liitto esittää lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että lakiesitykseen selvästi kirjataan, että kaupunkiseuduilla on halutessaan veto-oikeus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiselle.

- Liikennekaaren tavoitteet pitää saada osaksi maankäytön ohjausta kaikilla tasoilla, sillä liikennekaaren tavoitteiden toteutumiseen vaikutetaan jatkossa erittäin suuresti myös maankäytön suunnittelun keinoin, muistuttaa Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento.

Lisätietoa Liikennekaaresta sekä http://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=200477

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖSSÄ KEHITETÄÄN TURUN SEUDUN LIIKENNETTÄ YHTEISTYÖSSÄ
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969

Liikennejärjestelmätyö on lakisääteistä ja jatkuvaa. Varsinais-Suomessa työtä tehdään kolmitasoisena – maakunnan, rakennemallialueen ja Turun kaupunkiseudun aluetasoilla.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön vuoden 2016 budjetti on 115 000 euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus on 25 000 euroa. Muut rahoittajatahot ovat: kunnat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vuoden 2016 toiminnan tavoitteena on mm. MAL-aiesopimuskauteen liittyvät liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet, ohjausryhmän sopimat toimeenpanoon liittyvät suunnittelu-, valmistelu- ja seurantatehtävät, Turun seudun liikenteen visio, kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmien toiminnan tukeminen sekä liikkumisen ohjaustoimintaan osallistuminen.

LIITTO ESITTELEE VARSINAIS-SUOMEN HOUKUTUKSIA KESÄN KUNINKUUSRAVEISSA TURUSSA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 695

Ravivuoden kansallinen päätapahtuma Kuninkuusravit järjestetään Turussa, Metsämäen raviradalla 29.–31.7.2016.

Varsinais-Suomen liitto on Kuninkuusravien yhteistyökumppani. Yhteistyön tavoitteena on positiivisen viestinnän ja imagon yhteinen jakaminen, halutun kumppanisanoman edistäminen sekä tapahtuman ja sen kohderyhmien hyödyntäminen. Kumppanuuden kautta liitto saa merkittävää näkyvyyttä tapahtumassa
ja sen viestinnässä, mikä lisää erityisesti maakunnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta.

Liitto maksaa Turun Hippos ry:lle korvausta yhteistyöstä 10 000 euroa.

 alatunniste