LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

SALO-LOHJA -RADAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS ASETETAAN NÄHTÄVILLE

Lisätietoja: maakuntainsinööri Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi virastossa laaditut kaava-asiakirjat Salo-Lohja -ratalinjan (SaLora) vaihemaakuntakaavaehdotukseksi. Suunnittelussa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on päädytty moottoritiehen tukeutuvaan Mk-ratalinjavaihtoehtoon. Ratavaraus kulkee Salon asemalta itään Muurlan sekä Kitulan taajamien etelä-puolitse, ja yhtyy moottoritielinjaukseen Lahnajärvellä. Valintaa perustellaan seuraavilla asioilla:

• sijoittuu vaihtoehdoista luontevimmin olemassa olevaan topografiaan, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan

• kulttuuriympäristön kannalta vähäisimmät haitat

• vähiten tunnettuja ja todennäköisiä muinaisjäännöksiä linjauksen läheisyydessä

• edullisin vaihtoehto suhteessa järvimaiseman muutokseen.

- Varsinais-Suomen ja Turun kehittyminen edellyttävät vahvaa rauta- ja moottoritiehen tukeutuvaa Tukholma – Turku – Helsinki – Pietari kehityskäytävää, maakuntakaavan perusteet ovat siis aluerakenteellisia, toteaa Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento.

Ensisijainen tavoite on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välille. Toteuduttuaan rata palvelee myös paikallisjunaliikenteen kehittämistä.

- Suunnittelun jatkuvuus on turvattava, edistäminen on Varsinais-Suomen tehtävä. Toteutus alkaa Lohja-Espoo-Hki-paikallisjunaliikenteen toteutuksella, jota myös liiton on tuettava, Saarento jatkaa.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesäkuuksi ja siitä pyydetään muistutukset ja lausunnot. Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 14.6.2011 Salossa. Maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan aikaisintaan joulukuussa 2011.

LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN VALTION RAHOITUKSESTA: TURKU TARVITSEE PALLOILUHALLIN

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen p. 0400 864 604

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää liikuntapaikkojen yli 700 000 euron rakentamisavustuksista, maakunnan liitot antavat niistä lausunnot. Opetusministeriön rahoituslistalla vuosille 2012 – 2015 ovat seuraavat hankkeet Varsinais-Suomessa:

vuonna 2012: Vehmaan kunta, liikuntahalli, kustannusarvio 2,8 milj.euroa, valtion tuki 0,6 milj.

vuonna 2013:

• Taivassalon kunta, liikuntahalli, kustannus 1,68 milj. valtion tuki 0,4 milj.

• Salon kaupunki urheilukenttä kustannus 0,9 milj. valtion tuki 0,2 milj.

• Laitilan kaupunki uimahalli, kustannus 0,9 milj. valtion tuki 0,7 milj.

• Turun kaupunki keskustan palloiluhalli, kustannus n. 12 milj. valtion tukea ei vielä määritelty

• Turku, Uittamon uimahalli, kustannus 1,9 milj., valtion tukea ei vielä määritelty

vuonna 2014:

• Raision kaupunki Kerttulan liikuntahalli, kustannus 0, 97 milj. valtion tukea ei vielä määritelty

• Pöytyän kunta Kyrön maauimala, kustannus 1,2 milj. valtion suunnittelumääräraha 30 000 euroa.

vuonna 2015: Kaarinan kaupunki uimahalli, kustannus 3,7 milj. valtion tukea ei vielä määritelty

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että ehdotettu suunnitelma vastaa kuntien tarpeita. Valtion avustus tulisi perustua kuntien viidelle vuodelle tekemään kuntasuunnitelmaan. Ongelma on, että kuntien investointipäätökset eivät aina perustu täsmälliseen suunnitteluun. Hyvä esimerkki on Turun palloiluhalli, joka tulisi toteuttaa pian Turun keskustaan. Hankkeen suunnittelu on kuitenkin kesken, paikasta ja kustannuksista ei ole vielä päätöksiä. Palloiluhalli ei saa olla listalla myöhemmin olevien hankkeiden tulppana, maakuntahallitus toteaa, siksi Turun tulisi tehdä ripeitä päätöksiä.

HOVIOIKEUS JA HALLINTO-OIKEUS SÄILYVÄT MINISTERIÖN EHDOTUKSESSA TURUSSA

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen p. 0400 864 604

Hovi- ja hallinto-oikeusverkostoa kehitetään Suomessa. Oikeusministeriö ehdottaa, että hovioikeuksia olisi nykyisen kuuden sijasta viisi ja hallinto-oikeuksia kahdeksan sijasta kuusi. Turku säilyisi sekä hovioikeuden että hallinto-oikeuden keskuspaikkana. Turun hovioikeuden tuomiopiiriin tulisi muutos, jonka mukaan Pirkanmaan käräjäoikeus siirtyisi Vaasan hovioikeuteen ja Hyvinkään hovioikeus siirtyisi Turun hovioikeuteen. Maakuntahallituksen lausuu, että Pirkanmaan asiat voitaisiin myös jatkossa hoitaa Turussa, koska on luontevaa, että Turun hovioikeus on juttumäärältään ja virkamieskunnaltaan suurempi kuin Vaasan hovioikeus.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA HYVINVOINTITEKNIIKKAAN JA JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUUN

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 040 7760 310

Turku Science Park Oy:lle myönnetään projektiin "Finnish Diagnostic and Monitoring Laboratory Project " 30 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa. Hankkeessa tavoitellaan yhteistyön kehittämistä pääasiassa HealthBion ja Hyvinvointiklusterin välillä ja yhteistyötä suomalaisille diagnostiikan ja terveyden monitoroinnin laite- ja tarvikevalmistajille.

Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään myös seuraaville hankkeille: Turun yliopisto, opiskelijoiden työelämävalmiu-det (26 300 e), Varsinais-Suomen yrittäjät, hankinta-asiamies (70 000 e), Turun seudun kehittämiskeskus, yrityskummit (47 600 e), Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto, kehittää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä (74 800 e), Turun museokeskus, inventointiportaali (17 500 e) ja Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti (44 700 e), Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristötietoportaali (31 200 e), Marttilan kunta, Paimionjoen jätevesihanke (14 000 e), Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (22 900 e) ja Raision kaupunki, kotouttamistoiminnan kehittäminen Turun kehyskunnissa ( 36 750 e).

EAKR-RAHOITUSTA RAKENNEMUUTOSHANKKEISIIN

Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Carola Gunell p. 040 7551 104, Ville Roslakka p. 050 592 0404

Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetään rahoitusta Loimaan seutukunnan kehittämiskeskukselle, jatkohankkeelle Kasvun avain (227 000 e), Salon kaupungille hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehittelyyn (128 000 e) ja yritysalueiden profiloitumiseen (169 500 e), Kemiönsaaren kunnalle kunnallisen vuorovaikutuksen lisäämiseen (140 700 e) ja Turun seudun kehittämiskeskukselle merellisen tekniikan ja yritysten tukemiseen (417 300 e).