yltunniste

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, MAAKUNTAHALLITUS 28.11.2011

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI VARSINAIS-SUOMEN LIITON TALOUSARVION VUODELLE 2012
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 – 2014. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat ensi vuonna 3,69 miljoonaa euroa, joka on 3,78 % korkeampi kuin tänä vuonna. Vuosien 2013 - 2014 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2013 kasvuprosentti on 3,0 % ja vuonna 2014 kasvuprosentti on 3,0 %. Talousarvion 2012 investoin-tiosaan on varattu 18 000 euron määräraha, jota käytetään atk-järjestelmien ylläpitoon.

PROFIILI-HANKE TUTKII LAAJASTI MAAKUNNAN HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUTTA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Carola Gunell p. 040 755 1104

Maakuntahallitus on 2010 ja 2011 tehnyt kaksi rahoituspäätöstä koskien Profiili-hanketta. Päätösten mukaan hankkeen toteutusaika on 7.10.2010 – 31.8.2012 ja sen kokonaiskustannukset ovat 168 00 euroa, josta maakunnan kehittämisrahoitusta 151 00 euroa ja VSL:n omarahoitusosuutta 16 800 euroa.

Profiili-hankkeessa perehdytään Varsinais-Suomessa toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja arviointimenetelmän uusimiseen. Hankkeita tarkastellaan vuodesta 1995 lähtien.

Profiili-hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta ja hanke päättyy vuoden 2013 aikana. Hankkeelle palkattiin kokopäiväinen projektityöntekijä, Ilona Mäkinen, 11.10.2010 alkaen. Hanke on edennyt hyvin ja sitä on toteutettu yhteistyössä ELY-keskuksen ja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Ilona Mäkisen palkkaussopimus päättyy 31.12.2011 ja sitä on syytä jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti syksyyn 2012 asti

TURUN ALUEELLE JA SALOON PERUSTETAAN UUDEN LAIN MUKAISET TULVARYHMÄT
Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen p. 040 829 5543

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi valmistuivat lokakuussa 2011. Ehdotukset ovat osa uuden tulvariskilain mukaista tulvariskien hallinnan suunnittelua, jossa myös maakuntien liitoilla on merkittävä osa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on nimennyt Varsinais-Suomessa merkittäviksi tulvariskialueiksi Salon vesistötulvan riskialueen sekä meren rannikolta Turun, Raision, Naantalin merivesitulvan riskialueen.

Varsinais-Suomeen tarvitaan kaksi erillistä tulvaryhmää: Salon vesistöalueen tulvaryhmä sekä Turun, Raision, Naantalin merivesitulvan tulvaryhmä. Tulvaryhmiin voi kutsua myös asiantuntijajäseniä. Maakuntahallitus esittää, että Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteisenä esityksenä maa- ja metsätalousministeriölle tulvaryhmiin esitetään seuraavat tahot:

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman merialueen tulvaryhmä:

Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto (puheenjohtajuus vuorottelee)

Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)

Satakunnan pelastuslaitos

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Naantalin kaupunki

Raision kaupunki

Rauman kaupunki

Turun kaupunki

Salon vesistötulvariskialueen tulvaryhmä:

Salon vesistötulvariskialueen tulvaryhmä

Varsinais-Suomen liitto (pj.)

Varsinais-Suomen ELY-keskus (siht.)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Salon kaupunki

alatunniste