Ylatunniste2

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

RAKENNEMALLITYÖSSÄ PITÄÄ PAINOTTAA MERELLISYYTTÄ, JOUKKOLIIKENNETTÄ JA AKTIIVISTA ASUNTOPOLITIIKKAA
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento 040 720 3056

Turun kaupunkiseudun ja maakunnan menestys ja kehittyminen edellyttävät Etelä-Suomen aluerakenteen tasapainoi-sempaa kehittämistä mm. pääkaupunkiseudun ja Turun välisten ratahankkeiden avulla. Kaupunkiseudun saavutettavuuden parantumisesta on hyötyä vain, jos Turun kaupunkiseudun vetovoiman kehittämisessä onnistutaan. Näin maakuntahallitus toteaa lausunnossaan Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 –ehdotuksesta. Maakunnan menestymiseen vaikuttavat merellisen imagon hyödyntäminen, aktiivisuus asunto- ja maapolitiikassa sekä rakennetun ympäristön laadun parantaminen. Laatutavoitteet voidaan saavuttaa voimavaroja suuntaamalla.

Rakennemallissa varaudutaan tavoitteellisesti noin 75 000 asukkaan lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Väestönkasvusta 80 % osoitetaan ydinkaupunkiseudulle, ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistäen. Kestävät joukkoliikenneratkaisut ovat olennaisia. Mallissa tavoitellaan 20 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä.

Maakuntahallituksessa todettiin, että Turun keskustan menestyminen on elintärkeää, mutta koko maakuntaa on kehitettävä. Yrityksiä houkutellaan mm. osaavalla työvoimalla sekä hyvällä infrastruktuurilla, johon kuuluu mm. liikenne, energia ja jätteenhuolto. Vihreiden Mari Saario kysyi, ketkä ovat ne uudet asukasryhmät, joita halutaan houkutella ja mitkä ovat ne alat, joihin maakunta aikoo panostaa?
- Kotimaiset pk-yritykset tarvitsevat kotimarkkinoita, kansainväliset tutkimusyksiköt urbaaneja tiedepuistoja, omien nuorten työllistyminen tai paljon kuluttavat eläkeläiset vaativat toisenlaisia panostuksia, Saario totesi.
Suunnittelujohtaja Heikki Saarennon vastaus on, että taikasanaa ei ole, vaan tarvitaan erilaisia asuntoja ja toimintaympäristöjä. Jos taikasanaa on, se on "monipuolisuus".
Useat hallituksen jäsenet kehottivat kuntia perehtymään rakennemalliin ja ottamaan kantaa, poliittista keskustelua peräänkuulutettiin.
Keskustan Pekka Myllymäki ehdotti, että rakennemallia ei nyt allekirjoiteta ennen kuin mm. tiedetään miten kuntien rakenne mahdollisesti muuttuu. Aikalisää otettaisiin syksyyn 2012 asti. Ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 15-3.
Tavoitteena on, että rakennemalli hyväksytään kunnissa ja Varsinais-Suomen liitossa helmikuun 2012 loppuun mennessä. Varsinais-Suomen liitto toivoo, että prosessi jatkuu rakentavana ja että rakennemalli hyväksytään alueen kuntien yhteisenä strategisena maankäytön linjauksena, käytettäväksi tulevissa maakunta- ja yleiskaavaprosesseissa.
Rakennemallityöhön osallistuvat Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku.

MAAKUNNAN YHTEISMARKKINOINTI PAINOTTAA HYVÄÄ ASUMISTA JA VAPAITA TYÖPAIKKOJA
Lisätietoja: viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm 040 7755781

Maakunnan yhteismarkkinointi jatkuu vuonna 2012 asumisen, yrittämisen/osaamisen sekä rekrytoinnin kampanjoilla kärkimedioissa. Rekrytointi tuodaan vahvasti esille, jotta voidaan osoittaa, että Varsinais-Suomessa on paitsi osaamista ja hyvää asumista myös vapaita työpaikkoja eri aloilla. Tammikuussa 2012 yhteismarkkinointi osallistuu Helsingin Matkamessuille isolla yhteisosastolla Turku Touringin, Naantalin ja saariston kanssa. Osastolla on myös oma ohjelmalava, jossa esitellään maakunnan kiinnostavia ihmisiä, tuotteita, paikkoja ja harrastuksia. Myös MTV Europe – yhteistyö jatkuu. MTV tuottaa 30 ohjelmajaksoa Varsinais-Suomesta, joka ohjelma pyörii kanavalla viikon ja se näytetään viisi kertaa päivässä. Ohjelmat näkyvät MTV-kanavalla kesään 2012 asti. Elokuvat voi nähdä myös verkossa, www.mtvbucketlist.fi
Yhteismarkkinoinnin vuoden 2012 budjetti on 700 000 euroa. Puolet katetaan julkisilla varoilla ja puolet yksityisrahoituksella. Maakunnan kaikki seudut osallistuvat myös ensi vuonna yhteismarkkinointiin. Projektinjohtotoimistona toimii Place Marketing Oy. Yhteismarkkinoinnin verkkosivut ovat osoitteessa www.elamasikunnossa.fi

MAAKUNNAN UUSI INNOAURA PALKINTO ANNETAAN LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIOILLE
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen p. 040 776 0630

Varsinais-Suomeen tulee uusi kilpailu, joka innoittaa luovien alojen innovaatioita.
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2011-2014 yhtenä toimenpiteenä on "Myönnetään jokavuotinen julkinen palkinto alueen luovan toimialan parhaista innovaatioista, joiden valintakriteerit tukevat maakunnan elinkeinopoliittisia tavoitteita". INNOAURA – Luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta -kilpailussa valitaan vuosittain maakunnan alueelta valitsijoiden mielestä eniten luovuutta, luovaa potentiaalia omaava tai nk. luovien toimialojen liiketoimintaa kehittänyt yritys.
Kilpailun tarkoituksena on:

• tehdä luovia toimialoja tunnetuksi ja lisätä niiden arvostusta, sekä sijoittajien että suuren yleisön silmissä, sekä viestittää asian tärkeyttä

• innostaa alalle uusia yrittäjiä

• nostaa esille hyviä esimerkkejä ja innostaa yrityksiä osallistumaan

• tarjota julkisuuden kautta palkittaville mahdollisuuksia uusiin kontakteihin

Yrityksen kotipaikan on oltava varsinaissuomalainen. Kilpailun valintaraati tekee päätöksen palkinnon saajasta. Palkintona on 8 000 euroa voittajayritykselle. Tämän lisäksi voidaan antaa kunniamainintoja.

Vaaliraadissa on edustajia seuraavista tahoista:

• Turun Sanomien taloustoimituksen edustaja, pj.

• Melodia Oy

• Turun seudun kehittämiskeskus

• Varsinais-Suomen liitto

• Yliopisto/AMK

• Yrityssalo Oy