yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI EDUNVALVONTALISTAN KOSKIEN VALTION VUODEN 2013 BUDJETTIA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen p. 0400 864 604

Maakuntahallitus on vuosittain helmikuun kokouksessa hyväksynyt valtion seuraavan vuoden budjettia koskevan edunvalvontalistan. Maakuntahallitus hyväksyy alla olevat vuoden 2013 talousarviota koskevat edunvalvonnan tavoitteet:

Valtatie 8 Turku-Pori. Rakennustyöt on käynnistettävä vuonna 2013, koska Maskun pohjavedenottamoalueita koskeva lupa umpeutuu 12.2.2014.
Salo–Lohja–Espoo ratalinja. Jatkosuunnittelulle tulee kohdentaa riittävät määrärahat.
Turun seudun joukkoliikenne
Telakkateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen
Salon rakennemuutostuki
Terve Saaristomeri
Maakunnan kehittämisraha
. Maakunnan kehittämisrahan osuutta pienennettiin vuoden 2012 budjetissa valtakunnallisesti 75 prosentilla eli n.18 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2011 budjettiin. Varsinais-Suomen osalta ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan tulee olla 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2013 budjetissa.
Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011 - 2016 (KESU)
Turku Bioimaging (TBI) - kansallinen tutkimusinfrastruktuuritiekartta
. Varsinais-Suomen osalta Turun Biokuvantamisen tulee jatkossakin olla yksi tiekartalla olevista kokonaisuuksista ja saada OKM:n rahoitusta. TBI edustaa huipputason kuvantamisteknologiaa, sen parissa yliopistoissa työskentelee yli 350 tutkijaa. Erityisesti PET-keskus on alallaan Euroopan johtava keskus. TBI tarvitsee rahoitusta myös edetäkseen menestyksekkäästi eurooppalaisessa Eurobioimaging -infrastruktuurihankkeessa.
Kehitysvammaisten tuki- ja resurssikeskus. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri tavoittelee tuki- ja resurssikes-kusstatusta, jota Varsinais-Suomen liitto tukee. Valtakunnallisia keskuksia on tulossa neljä tai viisi.

PAIKKATIEDON PALVELUYKSIKKÖ LOUNAISPAIKAN TOIMINTA VAKINAISTETAAN
Lisätietoja: Paikkatietoyhteistyökoordinaattori Sanna Jokela p. 040 766 4607

Lounaispaikka on alueellinen paikkatietoalan palvelu- ja koordinointiyksikkö, joka tukee alan toimijoiden verkottumista sekä ylläpitää ja kehittää Lounaispaikan paikkatietoportaalia (www.lounaispaikka.fi). Portaali on perustoimintojensa osalta maksuton ja kaikille käyttäjille avoin.

Lounaispaikka aloitti toimintansa jo vuonna 2002 ja nyt toiminta vakinaistetaan. Vuoden 2012 alusta yhteistyösopimuk-sen allekirjoittavat Satakuntaliitto, Turun kaupunki (sisältäen Turun ammattikorkeakoulun), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja Åbo Akademi (sisältäen Yrkeshögskolan Novian). Nämä osapuolet muodostavat nyt perustettavan Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikan jäsenet. Sopimuksella sovitaan Lounaispaikan toiminnan vakinaistaminen.

Lounaispaikan rahoitus (60 000 euroa) jakautuu partnereiden kesken seuraavasti:

Varsinais-Suomen liitto 27 000
Turun yliopisto 15 000
Satakuntaliitto 6 000
Åbo Akademi 5 000
Turun kaupunki 7 000

alatunniste