yltunniste
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, MAAKUNTAHALLITUS 25.6.2012

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo p. 0400 485 333

RAKENNEMUUTOSRAHAA SALOA VARTEN

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p.050 592 0404

Maakuntahallitus myönsi Yrityssalolle 453 000 euroa hankerahaa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu käynnistää rahalla hankkeen "Hankintaosaaminen kasvun tueksi". Asiaa varten rekrytoidaan määräajaksi korkean tason työryhmä.

VAALIPIIRIJAON TULISI NOUDATTAA MAAKUNTAJAKOA

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kalle Larsson, p. 0400 695 679

Itä-Suomessa ollaan yhdistämässä eduskuntavaalien vaalipiirejä. Tässä yhteydessä on ollut esillä myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan vaalipiirien yhdistäminen. Maakuntahallitus ei tässä yhteydessä ota kantaa Satakunnan vaalipiirin tulevaisuuteen, vaan toteaa yleisesti että vaalipiirijaon tulisi noudattaa maakuntajakoa.

UUDENMAAN OIKORATA-AIKATAULU EI TYYDYTÄ VARSINAIS-SUOMEA

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056

Maakuntahallitus otti kantaa Uudenmaan maakuntakaavaehdotukseen. Espoo-Lohja-Salo –oikoradan aikataulusta maakunnilla on erilainen käsitys. Oikoradan valmistumisessa tulee tähdätä 2035-jälkeisen ajan (Uusimaa) sijaan 2020-luvulle (Varsinais-Suomi).

alatunniste