yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS VALITSI JÄSENET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 040 7760 310

Rakennerahastolain mukaan kussakin maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus.
Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti osapuolina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat; 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot; 3) tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt.

Maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia edustavat MYR:issä vuosina 2013 - 2016 jäsenet:
Petteri Orpo (kok) pj, Juho Savo, Pauliina Haijanen (kok), Jarkko Virtanen (sdp), Juuso Alatalo (sdp), Timo Kaunisto (kesk), Pirjo Lampi (ps), Nina Söderlund (vas), Mari Saario (vihr). Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

MAAKUNTAHALLITUS ASETTI UUDET JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 7615 509

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen mukaan maakuntahallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia.
Maakuntahallitus päätti 25.3. asettaa vuosiksi 2013 – 2016 maankäyttöjaoston, jonka tehtävänä on valmistella maa-kuntakaavoja ja muuta liiton ympäristösuunnittelua ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen, asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.
Maakuntahallituksen jäsenistä maankäyttöjaostoon valittiin seitsemän jäsentä:
Mika Maaskola (sdp) pj, Riitta Lehtinen (sdp), Anne-Mari Virolainen (kok) vpj, Juhani Nummentalo (kok), Jaakko Halkilahti (kesk), Juhani Pilpola (ps) ja Eija Nurmi (vas). Jokaiselle valittiin henkilökohtaiset varajäsenet.
Maankäyttöjaoston esittelijänä toimii suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja sihteerinä kaavasuunnittelija Lasse Nurmi.

Maakuntahallitus päättää myös asettaa toimikaudekseen hankerahoitusjaoston, jonka tehtävänä on valmistella liiton hankerahoitusta koskevat maakunnan kehittämisrahan sekä EU- rahoitusohjelmien (EAKR-osio) rahoituspäätökset.

Jaostoon nimettiin maakuntahallituksen jäsenistä seitsemän jäsentä sekä varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat:
Aki Lehtonen (kok) pj, Tiina Perho (kok), Tino Aalto (sdp) vpj, Pirjo Virtanen (sdp), Hanna Vuola (kesk), Lauri Heikkilä (ps) ja Raimo Nieminen (vas).
Hankerahoitusjaoston esittelijänä toimii aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio ja sihteerinä erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen.

Saaristotoimikunnan jäsenten valinnan maakuntahallitus jätti pöydälle.

Maakuntahallitus asetti myös eri osapuolet kokoavan suurpetoneuvottelukunnan, puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Juho Savo.

EAKR –RAHOITUSTA SAARISTOON, LOGOMOON, FORTUNAKORTTELIIN JA KIRJASTOSILTAAN
Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Ville Roslakka p. 050 592 0404, Carola Gunell p. 040 7551 104

Maakuntahallitus myönsi jatkorahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta seuraaville hankkeille:
Kemiönsaaren kunnalle projektille "PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön" 95 707 euroa.

Paraisten kaupungille projektille "Iniö Norrby hamntjänster" 77 394 euroa.

Turun Seudun Kehittämiskeskukselle projektille "Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna" 83 510 euroa.

Turun kaupungille projektille "Ihmiselle parempi keskusta (mm. Kirjastosilta)" 500 000 euroa.

Pidä Saaristo siistinä ry:lle myönnetään rahoitusta projektille "RANE - ravinnevirta" 53 160 euroa.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA SCIENCE PARKILLE, YLIOPISTOLLE JA MUSEOKESKUKSELLE
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715 786

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa seuraaville hankkeille:

Turku Science Park Oy:n hankkeelle "Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma 2013" 620 000 euroa.

Turun yliopiston hankkeelle " Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat" 80 000 euroa.

Turun museokeskukselle/Varsinais-Suomen maakuntamuseolle hankkeeseen " Kemiönsaaren kulttuuriympä-ristöprojekti" 37 800 euroa.

Centrum Balticum-säätiön hankkeelle "Varsinais-Suomi Itämeritoiminnan kärjessä - katse kohti itää" 37 135 euroa.

alatunniste