Ylatunniste2 
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI LIITON LÄHES NOLLAKASVUISEN TALOUSARVION
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 – 2016. Ne viedään maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi 2.12.2013.
Jäsenkuntien esityksiin perustuen talousarvioluonnosta 2014 muutetaan siten, ettei Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeelle varata 100 000 euron lisärahoitusta, jolloin hanketta ei tulla toteuttamaan maakuntahallituksen 17.6.2013 esityksen mukaisesti.
Liiton budjetti ei kasva juuri ollenkaan ensi vuonna. Talousarviossa 2014 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3,8 miljoonaa euroa, joka euromäärä on 0,36 % (13 589 euroa) suurempi kuin talousarvion 2013 maksuosuustuloarvio.
Investointiosaan on varattu 20 000 euron määräraha, jota käytetään tietojärjestelmien kehittämiseen.

TURKU SEAS, KOULUTUS, SAARISTOMERI JA POHJOINEN KASVUKÄYTÄVÄ MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen,
p.040 7760 630

Lain alueiden kehittämisestä mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain maakunnan liiton johdolla. Tänä vuonna maakunnan liittojen on pitänyt toimittaa maakunnan yhteistyöryhmässä käsitelty sekä maakuntahallituksen hyväksymä suunnitelma työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 30.9.2013.

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014. Tärkeimmät hankkeet suunnitelmassa ovat:
• INKA (innovatiiviset kaupungit) -ohjelma ja Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
• rakennemuutoksen tukeminen Salon seudulla ja Kemiönsaaren kunnassa
• Turku Seas 2020 -ohjelman toteutus
• maakunnan koulutus- sekä yrittäjyyskasvatusstrategiat
• Turun kaupunkiseudun MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -aiesopimuksen toteuttaminen
• Pohjoisen kasvukäytävän (Oslo-Tukholma-Helsinki-Pietari) rakentaminen
• Turku-prosessin edistäminen osana Itämeri-strategiaa
• Saaristomeren suojelu
• Turun Biokuvantaminen

Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien yhteiset hankkeet. Ne ovat valtatie 8 Turku-Pori -yhteysvälihanke, perustienpidon määrärahat, Lounais-Suomen rannikkoalueen kansallispuistojen kehittäminen ja resursointi sekä vesien- ja merensuojelun edistäminen.

LIITTO KRITISOI ESPOO-LOHJA-SALO -RADAN PUUTTUMISTA UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMASSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen
p. 0400 715 786

Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoja Uudenmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta.

Varsinais-Suomen liitto korostaa Pohjoisen kasvukäytävän merkitystä ja pitää positiivisena, että asia on monipuolisesti nostettu esille ohjelmaluonnoksessa.
Ohjelmaluonnoksessa korostetaan sujuvan liikkumisen hankkeita ja yhtenä toimenpiteenä on mainittu kiireellisimpien ratahankkeiden toteutumisen tukeminen. Näkyvänä puutteena on, että ohjelmaluonnoksessa ei ole mainittu Salo-Lohja-Espoo–oikorataa ja tunnistettu sen laaja-alaista merkitystä osana Pohjoista kasvukäytävää ja sujuvaa länsisuuntaista liikenneverkkoa, maakuntahallitus lausuu.
Uudenmaan maakuntaohjelmaluonnos ei Espoo-Lohja-Salo -rataosuuden puuttumisen lisäksi muilta osin ole ristiriidassa Varsinais-Suomen omien kehittämistavoitteiden kanssa.