Ylatunniste2

VARSINAIS-SUOMEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS KEHITTÄISI REITISTÖJÄ JA LUONTOMATKAILUKOHTEITA
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, p. 040-543 5473

Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi. Selvityksen tueksi tehtiin laaja sidosryhmäkysely, vastaukset saatiin mm. 19 varsinaissuomalaisesta kunnasta. Tarve yhdistykselle tunnistettiin: 87 % kaikista vastaajista sekä 72 % kuntasektorin vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Maakuntahallitus päätti ehdottaa Varsinais-Suomen kunnille virkistysalueyhdistyksen perustamista esityksen mukaisesti. Kuntien lausuntoa pyydetään virkistysalueyhdistyksen perustamista koskevasta esityksestä 31.8.2015 mennessä.

Kuntatalouden heikkeneminen aiheuttaa myös Varsinais-Suomessa virkistysalueverkoston näivettymistä, rakenteiden ja reittien laadun heikkenemistä ja alueellista epätasapainoa sekä hankaloittaa ranta-alueisiin rajautuvien kohteiden saamista ja säilyttämistä virkistyksen piirissä. Yhteistyöllä perustettavan yhdistyksen kautta kehityksen suunta on muutettavissa.

Luontokokemukset ovat keskeisiä asioita asukasviihtyvyyden lisäämisessä. Se on myös kustannustehokasta. Luontomatkailu on hyvin suosittua; 40 prosenttia suomalaisista luontomatkailee ja kolmannes Länsi-Suomessa lomailevista ulkomaisista matkailijoista harrastaa ulkoilma-aktiviteetteja. Virkistysalueyhdistys vahvistaisi tätä trendiä.
- Esimerkiksi Kuhankuonon Savojärven kierroksen perustaminen lisäsi kävijöiden määrää kymmenellä tuhannella vuodessa, kertoo kaavasuunnittelija Lasse Nurmi.

Yhdistyksen hyötyjä olisivat mm. kohteiden säilyminen virkistyskäytössä, niiden kehittäminen luontomatkailun yritystoiminnan tukena, paikallisen yritystoiminnan yhteisöverotulot ja työllisyysvaikutus, luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Yhdistyksen toiminta toteuttaa maakuntastrategian tavoitteita.

Yhdistyksen tehtävänä olisi mm. jäsenkuntien virkistyskohteiden ja reitistöjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen. Yhdistys rakentaisi yhteistyöverkostoa, valvoisi jäsenten etua ja tiedottaisi toiminnasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys keräisi yhteen paikkaan ajantasaista tietoa kohteista ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia.
Perusrahoitus muodostuisi kuntien maksuista, jotka suhteutetaan asukasmäärään (ehdotuksen mukaan 44 senttiä/asukas). Lisäksi yhdistys huolehtisi lisäresurssien hankinnasta hankkeiden ja avustusten kautta. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea tukea ympäristöministeriöltä maanhankintojen tekemiseen tai alueiden vuokrausta varten (30 %). Pääasiallinen tavoite ei kuitenkaan ole uusien maa-alueiden hankinta, vaan olemassa olevien alueiden kehittäminen. EU:n maaseuturahoituskanavat ovat luontevia rahoituslähteitä projekteille.
Virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitystä esitellään aamupäiväseminaarissa Turun Alvariumissa 12.5.2015 kello 8.30–11.30, jonne toivotaan laajaa joukkoa kuntatoimijoita keskustelemaan aiheesta.
Suomessa toimii nyt yhdeksän maakunnallisen tason virkistysalueyhdistystä, perustettu 1988 - 2010 välisenä aikana. Varsinais-Suomen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliehdotus on lähinnä Uudenmaan yhdistyksen toimintamallia.
Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys

Varsinais-Suomen virkistysalueita ja -kohteita kartalla:

VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIA NÄKEE KULTTUURIN YHTEISKUNNAN PERUSPALVELUNA
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen p. 040 720 2163

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen kulttuuristrategian, joka käsittää vuodet 2015 – 2025 ja sisältää neljä teemaa:


• Vastuullisuus: "kulttuuri luo hyvinvointia läpi elämän"
• Yhteistyötaidot: "Yhteistyötaidot - yhdessä kulttuuritekoja"
• Saavutettavuus: "kulttuuri kuuluu kaikille"
• Resurssiviisaus: "vauhtia luovan talouden kasvulle"

Strategiassa käsitellään mm. maakunnan luovia aloja, kuntien kulttuuripalveluja, taidekoulutusta, tapahtumia, kulttuurin saavutettavuutta ja lastenkulttuuria sekä luovaa taloutta. Sen rakenne pohjautuu Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan. Yhteisinä teemoina strategioissa ovat kumppanuus ja sitä tarkentavat yllä mainitut neljä näkökulmaa. Molemmissa käytännön työtä jatketaan mm. kumppanuustapaamisten muodossa.

Uusi kulttuuristrategia pohjautuu laajaan työpajojen sarjaan. Mukana on ollut parisataa kulttuurin ammattilaista, harrastajaa ja yleisöjen edustajaa.


- Prosessilla on merkitystä. Keskustelu yhteisen asian ääressä saa yhteisiä ideoita liikkeelle välittömästi, toteaa Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan pj Henri Terho.

Vuonna 2015 tärkein strateginen tavoite on turvata kulttuurin riittävät resurssit. Kulttuuri on nähtävä yhteiskunnan peruspalveluna.
- Kuntalaisilla on oikeus toimiviin kulttuuripalveluihin, minkä pitäisi näkyä monipuolisena kirjastoverkkona, koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä, taiteen perusopetuksen laajuutena ja maakunnan eri kolkissa järjestettävinä laadukkaina tapahtumina, Henri Terho painottaa.

Kulttuurin pohjalle voi rakentua monenlaista yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Taustalla ovat taitavat tekijät: Varsinais-Suomi tulee jatkossakin olemaan korkeatasoisen taiteen maakunta, jossa on laadukkaita tekijöitä sekä laadukasta taiteen opetusta ja tutkimusta. Strategialla on merkitystä vain, jos se johtaa tekoihin.

Varsinais-Suomen kulttuuristrategia

BENJAMIN DONNER JA TARJA RINNE POHJOISMAISEN SAARISTOYHTEISTYÖN NEUVOSTOON
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Paraisten ja Kemiönsaaren kuntien edustus Paraisten kaupungin Pohjoismaisen saaristoyhteistyön neuvostossa muuttuu.
Paraisten kaupungin liikennepäällikkö Christjan Brander on ollut Stefan Wallinin varaedustaja saaristoyhteistyön neuvostossa vuonna 2014. Brander on nyt jäänyt eläkkeelle. Siksi maakuntahallitus nimesi Stefan Wallinille uudeksi varaedustajaksi vuodelle 2015 – 2016 Tarja Rinteen.

Kemiönsaaren kunnan edustaja Pohjoismaisen saaristoyhteistyön neuvostossa on ollut Gunilla Granberg, joka siirtyy pois kunnan palveluksesta. Maakuntahallitus valitsi Granbergin nykyisen varaedustajan Benjamin Donnerin uudeksi Kemiönsaaren kunnan edustajaksi neuvostoon. Donnerin varaedustajaksi valittiin Sven Ivars.

 alatunniste