Ylatunniste2 

 MAAKUNTAHALLITUS MUISTI SPECIAL OLYMPICS -KISOJEN KULTAMITALISTEJA

Varsinaissuomalaiset urheilijat menestyivät hienosti kehitysvammaisten Special Olympics -maailmankisoissa Los Angelesissa kesällä 2015. Special Olympics -kisat järjestetään joka neljäs vuosi ja niihin osallistui tänä vuonna 6500 urheilijaa.
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus muisti maakunnan kultamitalisteja stipendeillä ja kakkukahvilla ennen hallituksen kokousta. Kultamitalistit ovat Bettiina Vuori, rytminen voimistelija, Naantalin Voimistelijat, Tatu Kantonen, uimari, Raision Urheilijat ja Jukka Lehti, Unified-beach volleypelaaja (joukkueen partneri), Kosken Kaiku.

Puheen mitalisteille piti maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Kanerva kehui Suomen joukkueen henkeä ja asennetta kisoissa sekä korosti tämänkaltaisen näkyvyyden ja menestyksen merkitystä Suomikuvalle maailmassa.

Urheilijat itse ja heidän omaiset lähettivät päättäjille terveisiä, että kehitysvammaiset toivovat ennen kaikkea tasavertaista elämää. Siihen kuuluu ennen kaikkea mahdollisuus itsenäiseen asumiseen ja työn tekemiseen.

VARSINAIS-SUOMEN VAIKUTTAJAKOULU TUKEE NUORIA MATKALLA POLITIIKAN HUIPULLE
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204, kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatyön tavoitteena on proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva vaikuttaminen. Keskeistä on pitkäjänteisyys sekä osaavat ja yhteistyöhakuiset toimijat.

Poliittinen toiminta ei nuorten ihmisten keskuudessa ole niin suosittua kuin olisi suotavaa. Kuitenkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulee ainakin lähitulevaisuudessa edelleen tapahtumaan poliittisten puolueiden kautta. Siksi on tärkeää saada innostettua nuoria lahjakkuuksia politiikan pariin. Yhtenä tapana on liiton piirissä noussut ajatus Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun ("ministerikoulun") perustamisesta.

- Varsinais-Suomen kannalta on elintärkeää, että maakuntamme henkilöitä toimii jatkossakin keskeisillä vaikuttamisen paikoilla, kuten eduskunnassa ja ministeriöissä. Sitä kehitystä haluamme tukea perustamalla vaikuttajakoulun tulevaisuuden lupauksille, maakuntajohtaja Kari Häkämies analysoi.

Tarkoitus olisi koota 15 - 20 nuoren joukko (mukana voi olla nuoria, jotka eivät kuulu mihinkään puolueeseen), jolle liiton toimesta tarjottaisiin luentoja, tutustumiskäyntejä, esiintymiskoulutusta jne. Koordinoinnista vastaavat maakuntajohtaja ja edunvalvontajohtaja.

Liiton valintatoimikunta (puolueiden toiminnanjohtajat ja piirisihteerit) puoltaa hanketta. Maakuntahallituksessa vaikuttajakoulun valmistelulle annettiin vihreää valoa ja todettiin, että toiminnan tulee oltava poliittisesti tasapuolista ja avointa. Kansainvälisyys on tärkeää. Muistutettiin myös, että Varsinais-Suomen liiton ainoa tehtävä ei ole opettaa nuoria, vaan myös oppia nuorilta ja tarjota heille keinoja vaikuttaa.

Tavoitteena on, että vaikuttajakoulu aloittaisi toimintansa alkuvuodesta 2016.

JANNE VIRTANEN TOIMII VT EDUNVALVONTAJOHTAJANA KUNNES VIRA TÄYTETÄÄN
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen jää eläkkeelle 1.9.2015 alkaen. Maakuntahallitus päätti, että kehittämispäällikkö Janne Virtanen toimii vt. edunvalvontajohtajana siihen asti kunnes uusi edunvalvontajohtaja aloittaa viran hoidon. Virtanen on toiminut edunvalvontajohtajan sijaisena.

Edunvalvontajohtaja johtaa edunvalvonnan ja kuntapalvelujen osaamisryhmää, jonka tehtävänä on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, olla maakunnallinen tiedonvälittäjä sekä nykyaikaisen maakuntahengen ja -kulttuurin vaalija.

Maakuntahallitus päätti 22.6. julistaa haettavaksi edunvalvontajohtajan viran. Hakuilmoitus julkaistiin elokuussa.

EAKR -RAHOITUSTA VARSINAIS-SUOMEN INNOVAATIOKESKUKSEN ESITYSLAITTEISTOON
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus päätti myöntää EAKR-rahoitusta Turun Seudun Kehittämiskeskukselle projektille "Yritysten showroomin ja kaupunkisuunnittelutilan esityslaitteisto Varsinais‐Suomen vierailu‐ ja innovaatiokeskukseen" 60 000 euroa.
Hankinnan kohteena on edistynyt näyttölaitteistokokonaisuus, joka hankitaan Turku Science Parkiin suunnitteilla olevaan vierailu- ja innovaatiokeskukseen. Vierailukeskus sisältää mm. yritysten showroomin, alueen elinkeinoelämän esittelyt ja kaupunkisuunnittelutilan asiantuntijoille. Hanke tukee alueen elinkeinoelämää ja laitteisto on koko maakunnan hyödynnettävissä.

SAARISTON KEHITTÄMISKOHDAT LISTATTIIN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYKSEEN
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta on laatinut saaristo-ohjelman ja maakuntastrategian yhteensovittamiseksi asiakirjan, joka sisältää saariston kannalta tärkeimmät kehittämiskohdat. Maakuntahallitus hyväksyi saaristo-ohjelman.

Jokaiselle maakuntastrategian toimenpiteelle on ehdotettu saaristoon sovellettua toimenpidettä. Edellisen saaristo-ohjelman teemat muodostavat edelleen saariston kehittämisen kannalta keskeiset kohdat: liikenne, matkailu ja muut elinkeinot, asuminen, ympäristö sekä kulttuuri. Saaristo-ohjelmassa esimerkiksi teemassa "vastuullisuus" halutaan vaikuttaa Saaristomeren tilaan mm. seuraavin toimenpitein:

- vaikuttamalla kalankasvatuksen imagoon ottamalla käyttöön uusia, ympäristöystävällisempiä menetelmiä
- harjoittamalla vähempiarvoisen kalan poistokalastusta joka johtaa pienempiin fosfori- ja typpipitoisuuksiin
- parantamalla kiinteistöjen jätevesien käsittelyä

Saaristo-ohjelman linkitys maakuntastrategiaan

 alatunniste