Ylatunniste2

MAAKUNTAKAAVAT HARMONISOIDAAN LAAJASSA HAME -HANKKEESSA VARSINAIS-SUOMEN LIITON JOHDOLLA
Lisätietoja: paikkatietoyhteistyökoordinaattori Sanna Jokela, 040 766 4607

Ympäristöministeriö rahoittaa kahta maakuntien liittojen ja Suomen Ympäristökeskuksen yhteistyöprojektia: Maakuntakaavojen harmonisointihanketta (HAME) sekä sen alihanketta Maakuntakaavojen harmonisoinnin visualisointihanketta. Kaksivuotiseksi suunniteltu HAME-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ensimmäiselle vuodelle 45 000 euroa. Rahoitusta tukee myös Ympäristöministeriön erillinen tutkimus- ja kehittämisraha, jota on saatu 40 000 euroa. Hanketta toteuttavat kaikki maakuntien liitot sekä SYKE. Aikataulu on 1.10.2015 – 31.12.2016.

Tarkoituksena on laatia maakuntakaavoituksen harmonisointiin tähtäävä tietomalli ja opas, kouluttaa maakuntien liittojen kaavoittajat noudattamaan ohjeistusta sekä luoda visualisointikirjasto tukemaan yhteismitallista kaavatyötä. Hanke on kansainvälisesti merkityksellinen, sillä EU:n INSPIRE-direktiivin mukaiset tietotuotemäärittelyt vaativat testausta ja kommentointia, jota hankkeen myötä tullaan viemään EU-tasolle.

Varsinais-Suomen liitolle on liiton paikkatieto-osaamisen, aktiivisuuden ja yhteistyösuhteiden ansiosta muodostunut maakuntien liittojen kumppanuuden ja paikkatietoyhteistyön kehittäjän ja vetäjän rooli.

Kaikki partnerit osallistuvat hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Varsinais-Suomen liiton omarahoitus korvataan työnä (Lasse Nurmi ja Sanna Jokela). Varsinais-Suomen liittoon palkataan hankkeelle projektisuunnittelija ensin vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen.

MAAKUNTAHALLITUS ESITTÄÄ VALTIONEUVOSTOLLE, ETTÄ NAANTALI NIMETTÄISIIN SAARISTOKUNNAKSI
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa maakunnan liitoilta koskien mahdollisia muutostarpeita valtioneuvoston asetukseen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus esittää, että valtioneuvoston asetusta muutetaan siltä osin, että vuoden 2016 alusta nykyinen saaristo-osakunta Naantali nimettäisiin saaristokunnaksi.

Kuntaliitos vuonna 2009, jossa entiset saaristokunnat Rymättylä ja Velkua sekä saaristo-osakunta Merimasku liitettiin Naantaliin, muutti Naantalin kuntarakennetta selvästi. Kaupungin vesipinta-ala on nyt maapinta-alaa suurempi. Naantalin kaupungin saaristo-osissa on laaja kunnallisten palvelujen verkosto, jonka ylläpitämiseen saaristokuntastatus antaisi paremmat edellytykset. Näitä palveluja käyttävät paitsi vakinaiset asukkaat, myös vapaa-ajanasukkaat, joita pelkästään kiinteän tieyhteyden ulkopuolella sijaitsevilla saarilla on yli 3000.

Naantalin kaupungilla on vahva tahto säilyttää nämä palvelut myös jatkossa, mutta valtionosuusuudistus pienentää valtionosuuden määrää eikä Rymättylän ja Velkuan alueiden menetetyille saaristolisille ole saatu korvaajaa. Saaristokunta-status antaisi Naantalille edellytykset selvitä lainsäädännön edellyttämistä tehtävistä ja jatkossakin kehittää saaristoa.

Tilastotietoa Naantalista: asukkaita (vuoden 2012 lopussa) 18 605, joista manner-Naantalissa asui 12 511, Luonnonmaan saarella 1703 ja saaristo-osissa 4391 henkilöä. Kaupungissa on yli 1000 saarta, joista ilman kiinteää tieyhteyttä olevia asuttuja saaria on 28. Naantalin saaristossa on vapaa-ajan asukkaita n. 17 000. Ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten vakinaisia asukkaita on n. 300.

 alatunniste