Ylatunniste2 


VARSINAIS-SUOMEN VAIKUTTAJAKOULUUN VALITAAN 15 – 25 NUORTA

Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204,
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Maakuntahallitus päätti elokuussa käynnistää Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun valmistelun. Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille lukiolaisille ja juuri opintonsa aloittaneille nuorille.

Koulutukseen otetaan kerrallaan 15 - 25 nuorta. Koulutus on konkreettista ja käytännönläheistä. Osallistujat tutustuvat vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja tuloksiin. Osallistujat saavat monipuolista tietoa eduskunnasta, valtioneuvostosta, ministeriöistä ja valtion hallinnosta yleensä. Lisäksi käsitellään aluehallintoa ja kuntia, EU:ta sekä ulkopolitiikkaa. Koulussa tutustutaan mm. lain säätämiseen, vaaleihin, oikeuslaitokseen, työmarkkinajärjestöjen toimintaan. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, nuoret vaikuttajat sekä kokeneet valtiomiehet.
- Maakunnan edunvalvonta tarvitsee vähintään kaksi ministeriä jokaiseen hallitukseen. Ministeriksi pääsy on sitä helpompaa mitä varhaisemmin aloittaa harjoittelun. Koulutus tarjoaa hyvän ponnahduslaudan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, toteaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Koulutus on osallistujille maksuton ja heidät valitaan hakumenetelmällä. Nuorisojärjestöt nimeävät osallistujansa vaikuttajakouluun. Alueellista ja puoluepoliittista tasapuolisuutta noudatetaan osallistujia valittaessa, kuten mies-nais -tasapaino. Kutsu osallistujien nimeämisestä lähetetään mm. poliittisille nuorisojärjestöille, ylioppilas- ja opiskelijakunnille, suurimpien kuntien nuorisovaltuustoille, partiopiirille, SPR:lle ja lukiolaisten piirijärjestölle.

Koulutuksen kestoksi on suunniteltu yhtä vuotta, joka käsittää noin kahdeksan koulutustilaisuutta.

LIITTO KÄSITTELEE MAAKUNTAHALLINNON UUDISTAMISTA PUOLUIDEN JA KUNTIEN KANSSA TAMMIKUUSSA
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204

Alue- ja maakuntahallinnon uudistamista valmistellaan juuri nyt osana laajempaa sote-uudistusta (katso maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus). Maakuntahallitus haluaa vaikuttaa valmisteluun ja tuoda esille alueemme näkökulmia – vaikuttamisen aika on juuri nyt.
Maakuntahallitus päätti, että Varsinais-Suomen liitto keskustelee asiasta heti tammikuussa sekä maakunnan puolueiden että virkamiesjohdon kanssa.
Liitto kutsuu puolueiden piirijohtajat koolle tammikuussa. Maakuntahallinnon uudistamista Varsinais-Suomen näkökulmasta käsitellään myös maakunnan kuntien kanssa.

 

MAAKUNTAHALLITUS VARASI RAHOITUSTA MAAKUNNALLISILLE SUOMI 100 -HANKKEILLE
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, p. 040 720 2163

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teema on ”yhdessä”. Ohjelman kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Juhlavuoden ohjelma on avoin kaikille. Mukaan voi hakea: www.suomifinland100.fi

Valmistelusta vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke. Alueellisesta toteutumisesta vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva alueverkosto. Alueverkosto koordinoi alueellista ohjelmaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa sekä toteuttaa juhlavuoden viestintää.
Varsinais-Suomen liiton aluekoordinaattori on erityisasiantuntija Hannele Hartikainen. Turun kaupunki ja liitto perustavat Suomi 100 -hankkeen alueverkoston toimintaa seuraavan juhlatoimikunnan.

Valtioneuvoston kanslia julkisti 7.12.2015 haettavaksi hankkeen valtionavustukset maakuntien liitoille sekä kaupungeille vuosille 2016 ja 2017. Kokonaisuudessaan jaettavana on 2,25 milj. euroa. Valtakunnallinen hanke resursoi alueellisia hankkeita ja koordinaattorien palkkausta 50/50 rahoitusosuudella. Avustuksen määrä voi olla enintään 90 000 euroa kuutoskaupunkia ja maakunnan liittoa kohden.

Varsinais-Suomen liitto jakaa alueellisille hankkeille osatukea. Hankkeiden tulee liittyä oleellisesti Suomi 100 -teemaan ja olla yleisölle suunnattuja avoimia tapahtumia, hankkeita, työpajoja jne. Liiton kulttuuritoimikunta osallistuu alueellisten hankkeiden arviointiin.
Maakuntahallitus päätti varautua 90 000 euron valtionavustuksen hakemiseen juhlavuoden alueellisen koordinaation ja paikallisten ohjelmahankkeiden tukemiseen. Varsinais-Suomen liitto varautuu 90 000 eurolla valtionavustuksen omarahoitusosuuteen.

LAAJA HANKE SELVITTÄÄ KAUPUNKISEUTUJEN LIIKKUMISEN VYÖHYKKEITÄ
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkastelussa kaupunkiseudut jaetaan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. Aihetta on tutkittu Suomen Ympäristökeskuksen toimesta Urban Zone -tutkimushankkeissa, joissa on laadittu yhdyskuntarakenteen vyöhykejako suomen 34 kaupunkiseudulle ja laskettu liikkumisen tunnuslukuja.

Vyöhykemenetelmää on sovellettu Turun kaupunkiseudun rakennemallityössä (2012) ja rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2014) sekä valmisteilla olevassa Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa.

Uudessa Urban Zone 3 -hankkeessa (UZ3) kehitetään yhdyskuntarakenteen vyöhykemenetelmää suunnitteluvälineeksi ja laaditaan arvio tulevasta kehityksestä kaupunkiseuduilla. Tärkeänä osana tulevaisuusanalyysia ovat kaupunkiseutujen omat tavoitteet ja suunnitelmat.

Hankkeessa arvioidaan kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta sekä sovelletaan vyöhykemenetelmää täydennysrakentamisessa.

Varsinais-Suomesta UZ3-hankkeeseen osallistuvat Varsinais-Suomen liitto, Turku ja Salo. Koko valtakunnallisen vuosina 2014–2016 toteuttavan hankkeen budjetti on 600 000 euroa, josta SYKE:n omarahoitusosuus on 150 000 euroa. Liiton panos on 15 000 euroa.

 alatunniste