Ylatunniste2

Varsinais-Suomen liiton tilinpäätösvuoden 2018 tulos hyvä

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2018 tilikauden tuloksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Tilinpäätösvuoden tulos on hyvä, vajaa 30 000 euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen budjetointi lähti lähes 200 000 alijäämästä. Hyvä tulos oli mahdollinen, koska osa henkilökunnasta oli virkavapaalla ja työskenteli makusote-muutosorganisaatiossa. Heidän tilalleen ei liittoon palkattu sijaisia, mistä oli seurauksena palkkakulujen säästö. Tämä teki vuoden 2018 tuloksesta poikkeuksellisen, eikä vastaavaa tilannetta tulevina vuosina ole odotettavissa. Myös muussa toiminnassa noudatettiin ankaraa talouskuria.

Varsinais-Suomen kehitys jatkui myönteisenä vuonna 2018. Liiton toimintaa leimasi edellisvuoden tapaan maakunta- ja soteuudistus. Uudistus työllisti paljon liiton hallintoa, joka alun perin on perustettu noin kolmeakymmentä viittä työntekijää varten. Tilinpäätösvuonna liiton palveluksessa oli noin satakaksikymmentä työntekijää. Vastuualueilla on muutosvalmistelusta huolimatta työskennelty normaalisti. Aluekehityspuolen vetämänä on edistetty maakuntaohjelmaa Kumppanuusfoorumin eri ryhmissä, Central Baltic -ohjelma on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja EU:n uuden ohjelmakauden valmistelu aloitettiin. Edunvalvonnassa on keskitytty Tunnin junaan, diplomi-insinöörikoulutuksen laajentamiseen, FiTech-yhteistyömalliin. Tunnin juna otti kuluvana vuonna jättiharppauksen, kun maan hallitus teki ratayhtiöitä koskevia päätöksiä. Maankäytön suurin päätös oli vaihemaakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa. Liikennejärjestelmätyössä keskityttiin MAL-seurantaan. Merialuesuunnittelu eteni Varsinais-Suomen koordinoimana. Erillisyksikkö Valonia käynnisti uusia hankkeita peräti kahdeksan.

Hakku2019-hankkeessa tarjotaan jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden kiinteistöille

Lisätiedot: toimialapäällikkö Riikka Leskinen puh. 044 907 5995

Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen HAKKU2019 - Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeelle. Hankkeessa tarjotaan haja-asutusalueiden kiinteistöille jätevesineuvontaa yleisneuvontana sekä kiinteistökohtaisilla käynneillä. Neuvonta kohdennetaan Valonian vesihuolto- ja vesiensuojeluyhteistyössä vuonna 2019 mukana oleviin kuntiin, joita ovat; Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Valonian tarjoama jätevesineuvonta tukee kuntien työtä haja-asutusalueiden ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Valonia/Varsinais-Suomen Liitto ja hankekumppanina on Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2019 ja suunniteltu kokonaisbudjetti on 76519,30 euroa.