Ylatunniste2
 

VARSINAIS-SUOMEN JA TURUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT PÄIVITETÄÄN,
TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSIA KONKRETISOIDAAN
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056

Varsinais-Suomen liikennesuunnittelua ohjaa Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+. Strategiassa
asetettuja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita viedään Varsinais-Suomen liitossa eteenpäin maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä, maakuntakaavoituksessa sekä edunvalvonnassa. Strategia jalkautuu myös muiden organisaatioiden suunnitelmiin, kuten kuntien maankäytön suunnitteluun, katusuunnitteluun sekä ELY-keskusten teiden suunnitteluun. Työ on jatkuvaa ja lakiin perustuvaa.

Vuoden 2019 päätyö on Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivittäminen.Päivitys on synkronoitu valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön. Päivitystyön rinnalla tehdään jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä aiempien vuosien mukaisesti turvallisen liikkumisen, viisaan liikkumisen ja liikenteen hallinnan alatyöryhmissä.

Osana päivitystyötä laaditaan liikenteen skenaariotarkasteluja Turun seudulle. Tavoitteena on konkretisoida eri toimenpiteiden vaikutuksia mahdollisimman kansankielisesti. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksestä järjestetään seutukunnittain kumppanuustilaisuudet, joihin on tavoitteena saada paikalle eri hallintokuntien
virkamiehiä sekä paikallisia politiikkoja. Lisäksi toteutetaan Turun kaupunkiseudulla liikenneympäristökysely seudun asukkaille.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitys kilpailutettiin maaliskuussa. Arvioinnin perusteella konsultiksi valikoitui Linea Oy.