Ylatunniste2 
 

MAAKUNTAHALLITUS ESITTÄÄ TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TAIDENEUVOSTOON
GARDBERGIA, KOUKIA JA PERHOA
Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa nimeämään ehdokkaansa Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostoon. Maakuntahallitus päätti esittää taideneuvoston jäseniksi Emilie Gardbergia,
Mikko Koukia ja Maija Perhoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan
kuultuaan taiteen ja kulttuurin kannalta merkittäviä tahoja. Taideneuvoston toimikausi on 1.9.2019–31.8.2022.

MAAKUNTAHALLITUS UUSIMAA-KAAVA 2050 EHDOTUSVAIHEEN KOKONAISUUDESTA: HYVIN LAADITTU KOKONAISUUS, MUTTA TUNNIN JUNA LOHJAN KAUTTA TULEE PRIORISOIDA MUI-DEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN EDELLE
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Uudenmaan liitto on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uusimaa-kaava 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta.

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto on aiemmin, 23.4.2018., antanut aineistosta lausuntonsa. Maakuntahallitus päätti uusia maankäyttöjaoston antaman lausunnon seuraavassa muodossa:

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kokonaisuus on laadittu hyvin, uudella strategisella otteella. Rakennekaava on rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan maakuntasuunnitelmaluonteinen maakunnan aluerakenteen tulevaisuusvisio. Suunnitelmaa tarkentavat seutukohtaiset vaihemaakuntakaavat perustuvat pääosin strategisiin kehittämisperiaate- ja ominaisuusmerkintöihin, jotka yhdessä suunnittelumääräysten kanssa lisäävät kaavojen viestinnällistä selkiyttä ja vaikuttavuutta.

Ehdotus on raikas avaus maakuntakaavoituksen kehittämisen mahdollisista suuntaviivoista. Kaava vahvistaa Etelä-Suomen aluerakenteen yhtenäisyyttä ja sille rakentuvaa kestävää asunto- ja työmarkkina-aluetta.

Varsinais-Suomen liitto haluaa kuitenkin muistuttaa Uudenmaan liittoa suunnittelurealismista ja Scandinavian Mediterranean TEN-T -ydinverkkokäytävän merkityksestä kasvuvyöhykkeiden ja eri suuntien priorisoinnissa. Liikenteen ja maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetty toteuttamisjärjestys ei ota riittävällä tavalla huomioon Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden vaikutusalueen kasvupotentiaalia ja muita suuntia huomattavasti edellä olevaa suunnitteluvalmiutta. Oikoradan Espoo–Lohja -väli yhdessä Espoon kaupunkiradan kanssa mahdollistaa jo 2020-luvulla Lohjan suunnan kestävät joukkoliikenneyhteydet ja seudun vahvemman aseman Uudenmaan aluerakenteessa. Ratahanke tulee pelkästään jo ilmastotavoitteiden näkökulmasta priorisoida muiden kehittämishankkeiden edelle.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI EU-RAHOITUSTA MM. ENERGIATEHOKKUUTEEN, LIIKKUMISEEN, RUOKAJÄRJESTELMIIN JA TERVEYSALAAN LIITTYVIIN HANKKEISIIN
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 040

Etelä-Suomen maakuntien EAKR- haussa oli painopisteenä Varsinais-Suomessa älykkään erikoistumisen kärjet: sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut, sekä lääke- ja bioteknologia.
Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta seuraaville hankkeille:

  • Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja –varastointi” 349 957 euroa.
  • Turku Science Park Oy:lle hankkeelle ”Vihreät matkaketjut” 248 219 euroa.
  • Turun yliopistolle hankkeelle ”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi” 243 356 euroa.
  • Turku Science Park Oy:lle hankkeelle ”Terveysalan välittäjäalusta (Terva)” 391 650 euroa.