Ylatunniste2
 

VARSINAIS-SUOMEN LIITON VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS YLIJÄÄMÄINEN – TAUSTALLA SOTE-
UUDISTUKSEN KESKEYTYMINEN JA SÄÄSTÖKURI

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246

Varsinais-Suomen liiton tilikauden 2019 tulos on noin 700 000 euroa ylijäämäinen. Arvioitua suurempi tulos johtui sekä tuottojen kasvusta, että aivan erityisesti kulujen voimakkaasta supistumisesta. Etenkin henkilöstökulut toteutuivat alle suunnitellun. Myös eläkemeno-perusteiset eläkemenot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Henkilöstön merkittävä väheneminen sote-uudistusorganisaation lopettaessa toimintansa vaikutti lomapalkkavaraukseen määrään, joka purkautuessaan tilinpäätöksen yhteydessä kasvatti liiton positiivista tulosta. Maakuntauudistuksen päättyessä jätettiin myös vakansseja täyttämättä. Liitto on minimoinut kuluja ja hakenut toiminnassaan säästökohteita. Lisäksi liiton toiminnan suunnittelu on useamman ’vuoden perustunut siihen, että maakuntauudistuksen toteutuessa liiton toiminta yhdistetään uuteen syntyvään maakuntaan. Tämä on siirtänyt monien uudistusten, investointien ja hankintojen tekemistä, joista syntyneet säästöt kumuloituivat myös vuodelle 2019. Nyt näitä tarpeita arvioidaan mm. nykyiseen tilanteeseen ja liiton strategiaan pohjautuen uudelleen.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO TYYTYVÄINEN TURUNMAAN SAARISTON YHTEYSALUSREITTIEN SUUNNITELTUUN PALVELUTASOON
Lisätietoja: Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa koskien Paraisten, Korppoon ja Nauvon pohjoisen yhteysalusreittialueen palvelutasoa. Nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät 30.4.2021.

Varsinais-Suomen liitto on tyytyväinen Paraisten yhteysalusreitin suunniteltuun palvelutasoon koskien sopimuskautta 2021-2026.

  • Palvelutaso säilyy kuvauksen perusteella pääosin nykyisellään.
  • Reitin karsiminen pääosin niistä saarista, joilla ei ole vakituista asutusta on saaristolain periaatteiden mukainen ja joustavoittaa reitin hoitamista samoin kuin Heisalan saaren vuorojen ajaminen erillään muusta reittialueesta. 
  • Ramsholmenin poistaminen aikataulusta ja saaren laiturin käyttö varalaiturina esim. kelirikon aikana tuo reitille lisää toimintavarmuutta (Ramsholmenista on tieyhteys Heisalan yhteysaluslaiturille).

Varsinais-Suomen liitto on tyytyväinen myös Nauvon pohjoisen yhteysalusreitin ja Korppoon yhteysalusreitin esitettyyn palvelutasoon vuosina 2021-2026.

  •  Reitteihin ei liikennöitävien saarien osalta tule muutoksia lukuun ottamatta Korppoon reitin uutta etappia, Jungfruskäriä, jonne liikennöidään nopealla henkilökuljetusaluksella kerran viikossa heinäkuun ajan, mikä edesauttaa saaristo- ja luontomatkailun kehittämistä saavutettavuuden paranemisella.
  • Korppoon reitin siirtyminen aluskalustoon, joka kuljettaa vain henkilöitä sekä heidän käsimatkatavaroitaan on perusteltua, koska ajoneuvojen kuljetus ja muu rahti hoidetaan kuitenkin kaksi kertaa viikossa suuremmalla aluksella ympäri vuoden.
  • Raskaskuljetukset hoidetaan tilauksesta kaikille reittialueen saarille. Raskaskuljetukset ovat elinehto saariston yritystoiminnalle ja niiden hoitamista Varsinais-Suomen liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä.