Ylatunniste2 
 

VARSINAIS-SUOMEN JA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMALUON-
NOKSET LAUSUNNOILLE
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö, Noora Mäki-Arvela, p. 040 5830 717

Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat on päivitetty yhteisessä prosessissa, joka ajoittuu samaan aikaan Etelä-Suomen liikennestrategian ja ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmistelun kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksen ohjausryhmä hyväksyi suunnitelmaluonnokset osaltaan kokouksessaan 29.5.2020. Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen suunnitelmaluonnoksista pyydetään lausunnot kunnilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä. Tavoitteena on, että liikennejärjestemäsuunitelmat hyväksytään syyskuussa 2020.

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet. Maakunnan kattavaa suunnitelmaa tarkentava Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma keskittyy kaupunkiseudun erityiskysymyksiin kuten esimerkiksi jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämiseen. Valmistuneen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen liikenteen toimenpiteet perustuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja
priorisointiin.


MAAKUNTAHALLITUS PÄÄTTI ASETTAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSEN
SEURANTARYHMÄN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p.044 201 3204

Maan hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja pelastustoimi kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Maakuntahallitus päätti maakuntavaltuuston 1.6. tekemän toimenpidealoitteen pohjalta sote-uudistuksen seurantaryhmän asettamisesta edellisen hallituskauden tapaan. Edellisten kuntavaalien perusteella Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettaisivat yhden edustajan ja varaedustajan. Puolueiden piirijärjestöjä pyydetään nimeämään edustajansa 17.8.2020 mennessä.

 

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI EHDOKKAITA TAIDETOIMIKUNTIIN
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771

Taiteen Edistämiskeskus on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa ehdottamaan henkilöitä sekä valtion taidetoimikunnan jäseneksi, että alueellisen Varsinais-Suomen taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2021 - 2022.

Maakuntahallitus ehdottaa valtion taidetoimikuntiin kaudelle 2021- 2022 seuraavia henkilöitä:

Visuaalisten taiteiden toimikunta
Hertta Kiiski, valokuvataiteilija, Turku

Esittävien taiteiden toimikunta
Ari Ahlholm, lehtori, Turku

Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan ehdotetaan seuraavia henkilöt:

Jatkokaudelle ehdotettavat:

Marja Susi, nukketeatteritaiteilija, Turku
Leena Kela, performanssitaiteilija, Mynämäki
Iida Rauma, kirjailija, Turku

Ensimmäiselle kaudelle ehdotettavat:

Renja Leino, kuvataiteilija, Korppoo
Kari Antila, jazz-kitaristi, säveltäjä, Laitila

 

LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUK-
SESTA VUOSILLE 2021 – 2024
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040-721 3429

Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan myöntää valtion avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten valtakunnallisen liikuntapaikkojen rakentamista koskevan rahoitussuunnitelman.

Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2021–2024 yhteensä seitsemän esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä

Vuosi

Kunta

Sija

Hanke

Kust.arvio

Avustus

2021

Uudenkaupungin
kaupunki

2. sija

Uima- ja sisäliikuntahallin rakentaminen

21,8 M€

800 000 €

 

Someron kaupunki

4. sija

Keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus

1,03 M€

307 500 €

 

Kaarinan kaupunki

5. sija

Uusi liikuntahalli

7,30 M€

750 000 €

2022

Kaarinan kaupunki

 

Uimahallin peruskorjaus

5,00 M€

800 000 €

2023

Ei esityksiä

       

2024

Raision kaupunki

 

Uintikeskuksen perusparannus

13,00 M€

800 000 €


Esitettävistä hankkeista Uudenkaupungin uimahalli ja sisäliikuntahalli on sisältynyt jo vuosien 2020–2023 valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2021. Someron keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus sisältyi valtakunnalliseen vuosien 2020–2023 rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2020. Kaarinan Valkeavuoren liikuntahalli sisältyi valtakunnalliseen vuosien 2019–2022 rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2019. Rahoitussuunnitelman ulkopuolelle jää kaksi hanketta: Badminton Qualityn Kaarinan Multi-Sports halli ja Impivaaran Tenniskeskuksen laajennus ja peruskorjaus.

Satakunnasta tehtiin vuosille 2021–2024 neljä hanke-esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 34 miljoonaa euroa. Rahoitussuunnitelmaesityksessä mukana on kaksi hanketta, jotka molemmat ajoittuvat vuodelle 2021.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus pitää Lounais-Suomen aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksen laadinnassa käytettyjä perusteita hyväksyttävinä. Avustukset kohdennetaan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikoihin. Kunta on ensisijainen avustuksen saaja, mikä lisää liikuntapaikkojen yhdenvertaista saavutettavuutta. Muiden yhteisöjen menestyminen valtion avustushaussa edellyttäisi harkinnassa painotettavien kriteereiden selkeämpää määrittelyä.

Vuodelle 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lounais-Suomessa Rauman kaupungin uimahallin ja liikuntahallin rakentamiseen. Maakuntahallitus katsoo, että vuonna
2021 valtionavustusta tulee saada varsinaissuomalaiselle hankkeelle. Vuosien 2021–2024 Rahoitussuunnitelmaesityksen kärkeen vuodelle 2021 tulee nostaa maakunnan hankkeet: Uudenkaupungin uima- ja sisäliikuntahalli, Someron keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus sekä Kaarinan Valkeavuoren liikuntahalli.

Maakuntahallitus korostaa liikuntapaikkarakentamisen merkitystä osana Suomen talouden elpymistä. Rakentamisen tukeminen työllisyyttä lisäävänä toimenpiteenä tulee näkyä myönnettyjen valtionavustusten määrässä vuodelle 2021.Muutoin maakuntahallitus puoltaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä.