Ylatunniste2

VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVEHDOTUS NÄHTÄVILLE SYYSKUUSSA

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

 

Varsinais-Suomen liiton viraston laatima luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus tulee nähtäville syyskuussa.

Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta keväällä saatuihin lausuntoihin on valmisteltu yleisvastine sekä lausuntokohtaiset vastineet. Kaavaehdotukseen on tehty vastineissa todetut tarkistukset ja tekniset korjaukset maankäyttöjaostossa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tehdyistä tarkistuksista on keskusteltu myös asianomaisten kuntien kanssa. Viranomaisten lausunnot käytiin läpi huhtikuussa pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Kaavaselostusta sekä kaavan liite- ja tausta-aineistoja on edelleen täydennetty kesän aikana. Lisäksi kaavaehdotus on viety digitaaliselle karttapalvelualustalle.

Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä. Koronatilanteen kehittyminen saattaa edelleen vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinta aloitettiin joulukuussa 2015. Vaihemaakuntakaavassa on käsitelty maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa. Vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Tarkistuksella pyritään myös muuttamaan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.

Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä: 

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvo

 

VAIKUTTAJAKOULUN 2020–2021 HAKU KÄYNNISTYY

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429

Maakuntahallitus on päättänyt järjestää Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun viidennen vuosikurssin. Haku aukeaa tänään kaikille varsinaissuomalaisille toisen asteen opiskelijoille, vastavalmistuneille tai juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille. Vaikuttajakoulu on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Käsiteltävinä aiheita ovat päätöksenteko eduskunnassa, kunnissa ja Euroopan Unionissa. Lisäksi käsitellään aluehallintoa, mediaa, alueen elinkeinoelämän ja järjestöjen toimintaa sekä kansainvälisiä suhteita. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, nuoret vaikuttajat sekä kokeneet valtiomiehet sekä Varsinais-Suomen liiton asiantuntijat.

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt maakuntahallituksen päätöksellä Varsinais-Suomen vaikuttajakoulua vuodesta 2016 saakka. Vaikuttajakoulussa on neljän lukuvuoden aikana järjestetty yhteensä 32 tapaamista ja koulun on käynyt 85 nuorta. Vaikuttajakoulu on osallistujille maksuton ja se on osa Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatoimintaa. Koulutukseen osallistumiselle ei ole vaatimusta aiemmasta kokemuksesta, vaan osallistujat valitaan nuorten kiinnostuksen ja motivaation perusteella.

Koulutukseen otetaan kerrallaan noin 15–20 nuorta. Vaikuttajakoulu kestää yhden lukuvuoden ajan ja se sisältää 8–10 koulutustilaisuutta. Koulutuksen käynnistäminen ajoitetaan syksyyn 2020 niin, että epidemian vaikutukset tilaisuuksien järjestämiseen pystytään minimoimaan. Tarvittaessa koulutus aloitetaan vasta alkuvuonna 2021.

Haku on avoinna 24.8.–6.9.2020. Hakulomake löytyy www.varsinais-suomi.fi/vaikuttajakoulu -sivulta.

 

VUODEN 2021 ALUSTAVAN TALOUSARVION VALMISTELUSSA NÄKYY VIRASTON MUUTTO UUSIIN TILOIHIN – EI VAIKUTA KUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246

Maakuntahallitus käsitteli liiton alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Tulevalle vuodelle korotuksia ei esitetä. Vuodesta 2021 arvioidaan tulevan alijäämäinen. Alijäämä aiheutuu toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista. Edellisten vuosien ylijäämäisyyden johdosta alijäämä ei vaaranna liiton taloutta.

Liiton vuokrasopimus nykyisissä toimitiloissa päättyy vuoden 2021 lopussa. Vuokrasopimusta ei ole mahdollista jatkaa. Omistaja on hakenut rakennukselle purkulupaa. Liitto on etsinyt uusia toimitiloja rakennuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Muutto uusiin tiloihin Linnankadulle tapahtuu syksyllä 2021. Neliöiltään uusi tila on noin puolet liiton nykyisistä tiloista. Tilan remontoinnista vastaa vuokranantaja. Uusien toimitilojen sisustuksen suunnittelusta, kalustamisesta ja laitehankinnoista aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia, jotka tekevät arvioidusta tuloksesta alijäämäisen.

Henkilöstömenoissa huomioidaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2020–2021sisältämä yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä vuonna 2021.

Seuraavaksi kunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmaluonnoksesta. Lopullinen talousarvio ja taloussuunnitelma sekä kuntien lausunnot käsitellään maakuntahallituksen marraskuun kokouksessa, minkä jälkeen ne viedään maakuntavaltuuston joulukuun kokoukseen hyväksyttäviksi.

 

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI EDUSTAJAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSEN SEURANTARYHMÄÄN

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204

Maan hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja pelastustoimi kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Maakuntavaltuusto teki kokouksessaan 1.6.2020 toimenpidealoitteen, jossa se esitti maakuntahallitukselle, että maakuntahallituksen alaisuuteen nimetään edellisen hallituskauden tapaan sote-uudistuksen seurantaryhmä. Ryhmä olisi poliittisesti ja alueellisesti edustava. Seurantaryhmän kokoaminen annettiin poliittisten puolueiden muodostaman valintatoimikunnan tehtäväksi.

Maakuntahallitus nimesi seurantaryhmään seuraavat henkilöt.Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurantaryhmä

varsinainen jäsen jäsenvarajäsen 
Kok  
Ilkka Kanerva, pj, Turku  Pauliina Haijanen, Laitila 
Ville Valkonen, Turku  Juhani Nummentalo,Salo 
Tiina Perho, Loimaa Sari Täckman, Lieto 
Sdp  
Toni Eklund, Turku Pirjo Maja, Naantali 
Kirsi-Maria Jokinen, Salo Niina Alho, Kaarina 
Janne Sjölund, Uusikaupunki Miro Simola, Loimaa 
Kesk  
Satu Simelius, vpj., Sauvo   Riitta Karjalainen, Turku 
Jani Kurvinen, Somero Teija Ek-Marjamäki, Loimaa 
Ulla Huittinen, Salo Päivi Maisila, Mynämäki 
Vas  
Liisa Norontaus, Turku  Leena Rautiola, Mynämäki 
Eero Hynynen, Rusko Matti Kapanen, Kaarina 
Krist.dem  
.Reima Anolin, Somero Mika Ratilainen, Naantali 
Rkp  
Kjell Wennström, Turku Mikael Holmberg, Parainen 
Åsa Gustafsson, Kaarina Inger Wretdal, Kemiönsaari 
Vihreät  
Janina Andersson, Turku Tuija Ollikkala, Turku 
Sofia Virta, Kaarina      Jukka Lampikoski, Kaarina 
PS  
Lauri Heikkilä, Marttila  Juhani Pilpola, Lieto 
Pirjo Lampi, Turku  Sinikka Makkonen, Salo 

 

VARSINAIS-SUOMEN ENNAKOINTIAKATEMIAN TOIMINTA JATKUU KUMPPANUUS -JA YHTEISTYÖSOPIMUKSELLA

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. p. 040 7760 310

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Ennakointiakatemian toimintamallia on valmisteltu ja kehitetty erillisessä EAKR-osarahoitteisessa Turun ammattikorkeakoulun vetämässä kaksivuotisessa hankkeessa, joka päättyy 31.8.2020. Kehittämistyössä on ammattikorkeakoulun lisäksi ollut mukana Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry., Yrityssalo, Turun kauppakamari, sekä noin 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta.

Toimintamallin, yhteistyökonsortion sekä yhteisen rahoituspohjan vakiinnuttamiseksi on nyt laadittu Ennakointiakatemian toimeenpano- ja kumppanuussopimus ajalle 1.1.2021 - 31.12.2025.

Sopimuksen sopijaosapuolet ovat:

 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymät

  • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
  • Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy
  • Turun kauppakamari
  • Turun kaupunki, sivistystoimiala
  • Turun yliopisto
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Varsinais-Suomen liitto
  • sekä liitännäissopijaosapuolena Varsinais-Suomen TE-toimisto.

 

Toiminnan vuosibudjetti on yhteensä 18 900 euroa (sis. alv). Sopijaosapuolet osallistuvat toimintaan kukin yhtä suurin maksuosuuksin (2 100 euroa vuodessa). Liitännäissopijaosapuolet osallistuvat toimintaan mutta eivät yhteisrahoitukseen. Varsinais-Suomen liitto toimii konsortion ja yhteisbudjetin hallinnollisena koordinaattorina.