Ylatunniste2
 

RAHOITUSTA ALUEIDEN MATKAILUELINKEINON ELPYMISTÄ EDISTÄVILLE HANKKEILLE

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin hankkeisiin varattiin valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonan euron määrärahaa. Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimivat rahoittavina viranomaisina. Rahoitus edellyttää valtioneuvoston lopullista päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta Varsinais-Suomen liitolle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle.

Rahoitushaku kohdennettiin matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille. Määräajassa hakuun saatiin 89 hakemusta. Varsinais-Suomen maakuntahallitus esittää arviointiryhmän esityksen perusteella Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta rahoitettavaksi seuraavia hankkeita:

 

 • Cursor Oy hanke “Kymenlaakso-luonnollisesti lähellä” enintään 80 000 € 
 • Elinvoimaa Hämeeseen ry hanke “VisitHäme- Safe and local matkailukonseptin kehittäminen”, enintään 79 040 € 
 • Espoo Marketing Oy hanke “Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus”, enintään 181 602 € 
 • Helsingin kaupunki hanke “Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen”, enintään 159 748 € 
 • Jyväskylän kaupunki hanke “Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa", enintään 192 000 € 
 • Kehittämisyhtiö Witas Oy hanke “Vetovoimaa Keitele-Päijänne -matkailuun” enintään 120 000 €  
 • Lahden seutu-Lahti Region Oy hanke “Ympärivuotisuus Lahden matkailun vahvuudeksi” enintään 147 936 €  
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hanke “LakeSaimaa.fi” enintään 176 314 € 
 • MW-Kehitys Oy hanke “Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun matkailun ekosysteemin rakentaminen”, 136 935 € 
 • Naantalin Matkailu Oy hanke “Yhteinen Finnish Archipelago 2025. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua”, enintään 190 865 € 
 • Posintra Oy hanke “EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun” enintään 45 760 € 
 • Raaseporin kaupunki hanke “South coast Bikepacking Trail” enintään 132 394 €  
 • Turku Science Park Oy hanke “Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke” enintään 173 720 €  
 • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK hanke “ACCESS- Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region” enintään 83 744 € 
 • Visit Lakeus hanke “Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla” enintään 122 288 € 
 • Visit Tampere Oy hanke “Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack", enintään 139 631 € 
 • Äänekosken kaupunki hanke “Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus” enintään 80 000 € 

 MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI VARSINAIS-SUOMENLIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö, Noora Mäki-Arvela, puh. 040 5830 717

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunitelman ja merkitsi samalla tiedoksi sitä täydentävän Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmia on päivitetty samanaikaisesti Etelä-Suomen liikennestrategian ja ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun kanssa.

Molemmista suunnitelmista on laadittu erilliset raportit, jotka sisältävät toimintaympäristökuvauksen, tavoitteet, kehittämisteemat ja toimenpideohjelmat. Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet. Maakunnan kattavaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tarkentava Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma keskittyy seudun erityiskysymyksiin kuten esimerkiksi jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämiseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpideohjelmien toteutumista edistetään jatkossa valtion, kuntien ja sidosryhmien yhteistyönä jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmista saatiin yhteensä 30 lausuntoa sellaisilta kunnilta, sidosryhmiltä ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelmat kuuluvat. Lausuntojen perusteella Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on täsmennetty mm. maakunnan tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden (TOP5-kehittämistoimet), seudullisten matkaketjujen kehittämisen, matkailua tukevien saariston liikenneyhteyksien kehittämisen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan välisen joukkoliikenteen hyvän palvelutason turvaamisen osalta. Liedon Avantin eritasoliittymän rakentaminen on lisätty toimenpideohjelmaan.                                     

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmaan on lisätty mm. Vt 10 pieniä parannustoimenpiteitä ja uutta Raadelman eritaso – Pukkilan eritaso – Suopohja – Valtatie 10 välille ehdotettua katuyhteyttä koskevat selvitykset. Pyöräilyn seutureittien ja joukkoliikenteen visiokarttoja on täsmennetty ja lisäksi runkobussilinjaston ajoitus korjataan alkavaksi vuonna 2025.