Ylatunniste2

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA KANTATIEN 52 SUUNNITTELUUN SALOSSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400-715 786

Maakuntahallitus päätti myöntää Salon kaupungille, hankkeelle Kantatien 52 parantaminen -tiesuunnitelma, maakunnan kehittämisrahaa 30 000 euroa. Summa on 40 prosenttia Salon kaupungin omarahoitusosuudesta (75 000 euroa). Erityisenä perusteluna rahoitukselle on Salon kaupungin tilanne äkillisen rakennemuutoksen alueena.

Kantatie 52 kulkee tällä hetkellä Salon kaupungin keskustan läpi. Uuden tielinjauksen yleissuunnitelman hyväksymispäätös uhkaa vanhentua. Salon kaupunki, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY -keskus, Liikennevirasto, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat etsineet ratkaisua Salon kaupunkikehittämistä ja alueen elinkeinoelämää haittaavan kehittämisesteen purkamiseksi.

Hanke (27 milj. €) on vaiheistettu kahteen osaan. Ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman laadinta käynnistyy välittömästi ja suunnitelma valmistuu syksyllä 2014. Tämän vaiheen toteutus on tarkoitus rahoittaa normaalilla väylänpidon rahoituksella, äkillisen rakennemuutoksen tuella sekä Salon kaupungin osallistumisella. Investoinnin rahoitus (yht. n. 10 milj. €) ratkeaa vuoden 2014 aikana. Työt käynnistyvät vuoden 2015 alussa ja uusi tieyhteys Perniöntieltä maantielle 110 avautuu liikenteelle vuonna 2016.

MAAKUNTAHALLITUS KÄSITTELI EDUNVALVONNAN TÄMÄN VUODEN KÄRKIHANKKEITA
Lisätietoa: kehittämispäällikkö Janne Virtanen p. 040 5836 950

Maakuntahallitus käsitteli edunvalvonnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013 ja hyväksyi vuoden 2013 edunvalvonnan painopisteet. Liikennekysymykset ovat erittäin ajankohtaisia, mutta listassa on myös mm. energia- ja ympäristökysymyksiä. Työllä pyritään vaikuttamaan mm. valtion vuoden 2014 talousarvion valmisteluun, alueellistamiskysymyksiin ja muihin maakunnan kannalta keskeisiin teemoihin. Edunvalvonnan kärjet ja niiden ajankohtaista tietoa löytää:
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Edunvalvonta/2013/Edun_painopisteet_2013_tilannekatsaus.pdf

KEHITTÄMISRAHAA YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN, KOULUTUSVIENTIIN JA INNOVAATTORIKOULUTUKSEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen p. 0400-715 786

Maakuntahallitus päätti myöntää maakunnan kehittämisrahaa Varsinais-Suomen Yrittäjille, yrittäjyyskasvatusta tukevalle hankkeelle "Yritteliäs ja hyvinvoiva Suomi" 35 000 euroa. Kuntakohtaiseen kehittämistyöhön on valittu viisi pilottikuntaa: Raisio, Mynämäki, Laitila, Loimaa ja Somero.
Turun aikuiskoulutuskeskuksessa rahoitusta saa "FinnWayLearning-koulutusviennin kehittämishanke" 35 000 euroa. Turun kaupunki, Turun Yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Aikuiskoulutuskeskus ovat käynnistäneet valmistelun alueellisen koulutusviennin kokoamiseksi ja toimintamallin luomiseksi. Tavoitteena on tarjota koko Turun alueen koulutusosaamisen paletti kansainvälisille markkinoille.
Åbo Akademille kehittämisrahaa myönnettiin hankkeelle "Lean innovaattorikoulutus" 35 000 euroa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Varsinais-Suomeen innovaatiopolku, toimintamalli ja kohtaamispaikka, jossa kehitetään monialaisissa tiimeissä tulevaisuuden markkinoilla menestyviä yrityksiä ja tuotteita.

EAKR –RAHOITUSTA SIIRTOVIEMÄRIN PARANTAMISEEN UUDENKAUPUNGIN SEUDULLE
Lisätietoa: erikoissuunnittelija Petteri Partanen p. 040 7760 630

Maakuntahallitus päättää myöntää EAKR -rahoitusta Uudenkaupungin kaupungille projektille "Kalanti-Uusikaupunki siirtoviemärin kapasiteetin nosto välillä Niinioja–Varjokuja" 127 200 euroa.
Siirtoviemärin kapasiteetin nosto parantaa nykyisen järjestelmän toimintavarmuutta, estää jäteveden ylivuodot ympäristöön ja mahdollistaa jatkossa uuden teollisuuden sijoittumista sekä Kalannin että Laitilan kaupungin kuten myös Uudenkaupungin Orivon alueille.
Laitilan ja Kalannin alueella voimakkaasti kasvava, vettä hyödykkeenä käyttävä teollisuus tulee entisestään lisäämään viemäriverkoston kuormitusta. Uudenkaupungin Orivon alueelle on syntymässä merkittävää prosessiteollisuutta, joka tulee tarvitsemaan suuren jäteveden viemäröintikapasiteetin.