Ylatunniste2 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

PELASTUSTOIMEN ALUEIDEN YHDISTÄMINEN EI SAA TULLA VARSINAIS-SUOMEN KUNNILLE LIIAN KALLIIKSI
Lisätietoa: kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Sisäasiainministeriö pyytää Varsinais-Suomen liiton lausuntoa pelastustoimen aluejaosta.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toimialue on Varsinais-Suomen maakunta, jonka nykymuotoinen toiminta käynnistyi vuonna 2004. Esityksessä vähennetään pelastustoimen alueiden lukumäärää 22:sta 11:een, ensisijaisesti poliisilaitosaluejaon mukaisesti.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat muodostaisivat Lounais-Suomen pelastuslaitoksen. Maakuntahallitus lausuu, että Lounais-Suomen osalta muutokset eivät saa näkyä pelastustoimen palvelutasossa – mm. toimintavalmiusajoissa. Muutoksesta ei saa aiheutua lisäkustannuksia varsinaissuomalaisille kunnille palvelutason parantumatta. Varsinais-Suomen liitto ymmärtää valtiontalouteen liittyvät säästöpaineet. Liitto ei ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että esitetty alueiden yhdistäminen tuo todellista säästöä. Useampi maakuntahallituksen jäsen epäili, että uudistus ei tuo säästöjä vaan päinvastoin lisäkustannuksia Varsinais-Suomelle.

Aluejaon uudistamisen vaihtoehtona tulisi lisäksi arvioida nykyisen pelastustoimen rakenteessa tapahtuva toiminta- ja yhteistyömuotojen tehostaminen. Mikäli valtioneuvosto päättää muuttaa pelastustoimen aluejakoa, päätöksenteko ja toimeenpano pitää toteuttaa nopeasti. Uuden aluejaon toteutuessa Lounais-Suomen pelastuslaitoksen johto tulee sijoittaa Turkuun.

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI UUDEN LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLISEN LIIKUNTANEUVOSTON
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Varsinais-Suomen liittoa ja Satakuntaliittoa yhdessä nimeämään Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston. Liikuntalain mukaan aluehallintoviraston yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto. Maakuntahallitus päättää nimetä liikuntaneuvostoon seuraavat henkilöt:

Varsinais-Suomesta:

Ahlgren Bo-Eric (Kemiönsaari)
Haapanen Jari (Turku)
Juntunen Riikka (Salo)
Kirveennummi Kirsti (Mynämäki)
Koski Pasi (Aura)
Savonen Arto (Loimaa)
Taulu Anne (Turku)
Virtanen Marja-Liisa (Kaarina)
Välimäki Heimo (Turku)

Satakunnasta:

Hakala Eija (Pori)
Levan Heini (Säkylä)
Munkki Teuvo (Huittinen)
Santavuo Timo (Pori)
Wallenius Pekka (Rauma)

Puheenjohtajaksi nimetään Heimo Välimäki ja varapuheenjohtajaksi Timo Santavuo.

EUROPE DIRECT JÄRJESTÄÄ TÄNÄ VUONNA MM. EU-VAALITILAISUUKSIA SEKÄ INFOJA RAHOITUKSESTA
Lisätietoa: EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg p. 040 5513 120

Kansalaisille suunnattu EU-tiedotuspiste Europe Direct Varsinais-Suomi on toiminut Varsinais-Suomen liitossa EU-tiedottaja Kirsi Stjernbergin vetämänä 1.1.2013 alkaen. Ensimmäisen vuoden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kustannukset katetaan komission hanketoiminta-avustuksella (20 000 euroa) ja maakunnan kehittämisrahalla (34 000 euroa).
Tänä vuonna toiminnassa panostetaan monipuolisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä sosiaalisessa mediassa näkymiseen. Kevätpuolella järjestetään erityisesti Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä tilaisuuksia, infotilaisuuksia EU:n suorista rahoitusohjelmista, sekä Eurooppa-päivän ohjelmaa.

 

 alatunniste