Ylatunniste2 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

HOITOKETJUT, KUNTIEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET, ERIKOISSAIRAANHOIDON TURVAAMINEN JA RUOTSINKIELISTEN PALVELUT OVAT TÄRKEITÄ SOTE-UUDISTUKSESSA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Varsinais-Suomen liiton lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista eli sote-uudistuksesta.

Väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun sekä julkisen sektorin taloudellisten haasteiden edessä Varsinais-Suomen liitto katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä. Peruspalveluiden vahvistaminen, saumattomien hoito- ja palveluketjujen varmistaminen sekä yhdenvertaisten palveluiden tarjoaminen kansalaisille ovat oikeansuuntaiset tavoitteet.

Varsinais-Suomen liitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin sote- ja perustason alueita määritettäessä sekä hallintomallista päätettäessä:

Liitto korostaa riittävän laajan väestöpohjan merkitystä sote-alueen pohjana. Sote-alueita määritettäessä maakunnassa on ensisijaisesti turvattava tasokas erikoissairaanhoito sekä toimivat hoitoketjut, mutta myös edellytykset korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen sekä koulutuksen yhdistämiseen (riittävä potilasmäärä). Sote-alueita muodostettaessa tulee ensisijaisesti varmistaa riittävän laajan väestöpohjan kokoaminen alueen pohjaksi, ja sen lisäksi arvioida muut alueelliset edellytykset sote-alueiden muodostamiseksi.

Asiakkaille on turvattava mahdollisuus joustavaan lähipalveluiden hyödyntämiseen, toimiviin hoitoketjuihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Perustason sote-alueet on muodostettava siten, että palveluiden saatavuus sekä toimivat hoitoketjut voidaan taata jatkossakin maakunnan asukkaille järjestämismallista tai perustason alueen väestöpohjasta riippumatta. Maakunnan erityispiirteenä on perustason palveluiden osalta huomioitava saariston ruotsinkielisten asukkaiden suuri osuus ja heidän oikeus peruspalveluiden saatavuuteen omalla äidinkielellään.

Varsinais-Suomen liitto katsoo, että kunnilla on oltava tasavertainen mahdollisuus valita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen hallintomalliksi joko kuntayhtymä- tai vastuukuntamalli. Kuntien vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon on turvattava hallintomallista riippumatta.

Jani Kurvinen (kesk.) ehdotti, Juhani Pilpolan (ps) tukemana, lausuntoon muutosta. Ehdotuksena oli, että sote-palvelut järjestetään jatkossa nykyisten kuntayhtymänä toimivien sairaanhoitopiirien pohjalta. Muutosehdotuksessa todettiin, että lakiesitykseen kohdistuvat perustuslailliset kysymykset ovat vielä ratkaisematta, kuten sote-palvelujen rahoitusongelmat. Kunnilla tulisi olla mahdollisuus muodostaa perustason sote-alueita nykyisiä yhteistyörakenteita käyttäen. Muutosehdotuksessa myös peräänkuulutettiin lähipalvelulakia, joka turvaa perusterveydenhuollon palvelupisteet.
Muutosehdotus hävisi maakuntahallituksen äänestyksessä äänin 14 – 5.

 

 alatunniste