Ylatunniste2 
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 7760 310

Maakuntahallitus asetti Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja nimesi jäsenet vuosille 2014 – 2017.
MYR yhteen sovittaa alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä ja rakennerahasto-ohjelmia ja toimii kumppanuuselimenä maakunnassa. Jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. EU:n rakennerahastokauden aikana 2014 - 2020 kunnallisvaalikausia ovat 2013 - 2016 ja 2017 - 2020. Maakuntahallitus nimesi 25.3.2013 kuntajäsenet sekä puheenjohtajan (Petteri Orpo) ja 1. varapuheenjohtajan (Juho Savo) kuluvan kunnallisvaalikauden loppuun.
Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat puheenjohtajan lisäksi edustettuina kolme päätöksentekoon osallistuvaa ryhmää:

• Kunnat ja maakunnan liitto (8 jäsentä)
• Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä muut keskeiset valtionhallinnon organisaatiot (6-7 jäsentä) siten, että ELY -keskuksen ylijohtaja on MYR:n varsinainen jäsen.
• Alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä (8 jäsentä).

Lisäksi kokouksiin osallistuvat pysyvien asiantuntijatahojen edustajat (20 jäsentä). He eivät osallistu päätöksentekoon, mutta heillä on puheoikeus. Pääsihteerinä ja esittelijänä toimii Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio. Maakuntahallitus nimesi seuraavat MYR:in jäsenet vuosille 2014 – 2017.

MAAKUNTAHALLITUS EI HYVÄKSY, ETTÄ KUNTALIITOKSISTA PÄÄTETÄÄN KANSANÄÄNESTYKSELLÄ
Lisätietoja. edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p. 0400 864 604

Varsinais-Suomen liitolta pyydetään lausuntoa kuntarakennelain muuttamisesta. Lakiehdotuksessa pyritään vauhdittamaan kuntaliitoksia yli 100 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. Varsinais-Suomen osalta tämä koskee Turun kaupunkiseutua (Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio ja Rusko).
Kuntajakoselvityksessä olisi erityisesti tarkasteltava maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittymistä alueella sekä taloudellista eriytymistä. Jos kunnan valtuusto ei hyväksyisi kuntajakoselvittäjän mahdollista kuntajaon muutosesitystä, valtioneuvosto voisi määrätä alueella toimitettavaksi kunnallisen kansanäänestyksen. Jos kuntaliitos saa enemmistön tuen kaikkien äänestykseen osallistuneiden keskuudessa, voisi valtioneuvosto päättää kuntaliitoksesta. Äänestys toteutettaisiin siis yhtenä äänestyksenä koko alueella eikä eri kunnissa olevilla erilaisilla kannatuksen ja vastustuksen määrillä olisi merkitystä. Uudet kunnat aloittaisivat 1.1.2017.

Keskustan Hanna Vuola ehdotti maakuntahallituksessa, perussuomalaisten tukemana, jyrkemmin pakkoliitoksia vastustavaa ja Turun ympäristökuntia vahvemmin tukevaa lausuntoa. Ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 13 - 5. Sdp:n Mika Maaskola ehdotti että lausunnosta poistetaan kohta, jossa toivotaan valtioneuvostolle vahvempaa toimivaltaa kuntarakennekysymyksissä. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Maakuntahallitus painottaa, että esitetyn lain muutokseen sisältyvä seudullinen kansanäänestysmalli on selkeästi suomalaisen demokratiakäsityksen vastainen ja kansalaisten tasa-arvoa loukkaava. Varsinais-Suomen liitto ei pidä lakiehdotuksen hyväksymistä tällaisena mahdollisena.

KOKO MAAN KATTAVA TIETOKANTA AUTTAISI YRITYKSIÄ KIERRÄTTÄMÄÄN LUONNONVAROJA
Lisätietoja: luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, puh.040 721 3137

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston luonnonvaraselonteon linjausten päivityksestä.
Varsinais-Suomen alueella on tehty viime vuosina merkittävää työtä luonnonvara-, resurssitehokkuus- ja kierrätystoiminnan kehittämisen sekä bioenergiapotentiaalin määrittämisen osalta. On havaittu, että paras käytäntö edellyttää vahvaa yhteistyötä eri aiheiden kuten luonnonvarojen käytön, energiantuotannon ja jätehuollon osalta, maakuntahallitus toteaa lausunnossaan.

Maakunnan liiton ylläpitämä luonnonvarafoorumi kokoaa yhteen alueen toimijoita ja pyrkii konkreettisesti edistämään kestävää luonnonvarataloutta. Luonnonvaroina ovat nähty niin neitseelliset raaka-aineet, maaperästä kasvavat jakeet sekä käytössä olevat ja käytöstä poistuvat kierrätysainekset.
Tulevaisuudessa tulisi valtion tasolla ohjata käytännön toimia eri luonnonvaraketjujen kokonaisuusvaikutusten arviointiin. Tiedon avoimuuteen ja sisällön laatuun tulisi keskittyä enemmän. Valtion hallinnoimien tutkimuslaitosten tulisi selvitystyössä osallistaa aluetasoa nykyistä enemmän. Varsinais-Suomen liitto peräänkuuluttaa koko maata kattavaa tietokantaa siitä, mitä jakeita on saatavilla, mistä ja milloin. Vain näin yritykset voivat luoda toimintansa siten, että raaka-aineen saatavuus on turvattu.

 

 alatunniste