yltunniste 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

UUDEN MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA JATKUU VIIDEN HENKILÖN SOVELTUVUUSTESTEILLÄ
Lisätietoja: hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061

Maakuntajohtaja Juho Savo siirtyy vuoden vaihteessa eläkkeelle ja uuden maakuntajohtajan haku on käynnissä. Maakuntahallituksen nimeämä haastatteluryhmä, jota johtavat Mika Maaskola pj (sdp), Pauliina Haijanen (kok) ja Jani Kurvinen (kesk) on kuudentoista hakijan keskuudesta haastatellut seuraavia henkilöitä:

Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku
Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku
Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Raisio
Maatalousyrittäjä, eMBA Pekka Myllymäki, Mynämäki
Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Pakarinen, Espoo
Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa
Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio

Maakuntahallitus päätti, että seuraavat henkilöt etenevät soveltuvuustesteihin: Jyri Arponen, Kari Häkämies, Pekka Myllymäki, Tiina Perho ja Janne Virtanen.
Haastattelutyöryhmä käsittelee testien tuloksia testaajan kanssa 10.11. Testeissä painotetaan mm. johtajuutta, kielitaitoja, yleisosaamista, verkostoja, kuntatuntemusta sekä henkilön profiloitumista mm. muiden maakuntajohtajien keskuudessa. Uuden maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto 8.12.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA SALON TUOTEKEHITYKSEEN JA TUORLAN TIEDEKESKUKSEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p 040 7760 630

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa seuraaville hankkeille:

Yrityssalolle myönnetään 33 000 euroa hankkeeseen "Test in Salo – Make in Finland 2014 - 2015". Tavoitteena on selvittää, millaisia tuotteita Suomessa kannattaa tulevaisuudessa valmistaa. Lisäksi selvitetään innovoinnin keinoin, millaisille tuotteille on jatkossa kysyntää ja millä keinoin niitä voisi kehittää älykästä teknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa Salon toimintaympäristö ja tarvittaessa koko Varsinais-Suomi toimivat testausympäristönä, josta tulokset ovat mallinnettavissa muualle. Hankkeella edistetään erityisesti valmistavan teollisuuden töiden säilymistä ja menestymistä Varsinais-Suomessa ja osin palaamista takaisin Suomeen.

Hankkeessa selvitetään pilottialueella käytettyjen tuontituotteiden kokonaisarvo, selvitetään tuontituotteiden valmistuspotentiaali sekä kustannustehokas tuotantomalli sekä laaditaan laskentamalli yrityksille, jolla voi verrata suomalaisen ja tuontituotteen keskinäistä kilpailukykyä. Innovaatioryhmä toimii testausalustana tuotannolliselle suomalaiselle työlle. Selvitetään myös älykkäiden teknologisten ratkaisujen käyttömahdollisuudet eri toimialoilla.

Turun yliopistolle myönnetään 37 170 euroa hankkeeseen "Tiede tähtiin – tiedekeskustoiminnan kehittäminen Tuorlassa". Tavoitteena on kehittää Turun yliopiston Tuorlan observatorion ja planetaarion palveluja ja sisältöä sekä kehittää aluetta tiedekeskusmaiseksi palveluympäristöksi. Lyhyellä aikavälillä halutaan parantaa planetaarion palveluita, pidemmällä tähtäimellä edistetään Tuorlan tiedekeskuksen syntymistä.

Hankkeessa kehitetään planetaarion sisältöjä toteuttamalla uusia planetaarioelokuvia ja tiedeaiheisia ohjelmasisältöjä. Näyttelytila uudistetaan remontoimalla tiloja ja sen yhteyteen kehitetään tiedetyöpajoja. Tiedekeskuksen markkinointiin kehitetään uusia sisältöjä. Lisäksi kartoitetaan Tuorlan tiedekeskuksen laajentamista, uudisrakentamista ja kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työllä halutaan monipuolistaa Tuorlan planetaarion palveluja ja kasvattaa vierailijamääriä sekä tunnettuutta maakunnan matkailukohteena. Myös uutta yritystoimintaa tavoitellaan.

 

 alatunniste