Ylatunniste2

MAAKUNTAHALLITUS ESITTÄÄ VALTUUSTOLLE KARI HÄKÄMIESTÄ UUDEKSI MAAKUNTAJOHTAJAKSI
Lisätietoja: hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040-720 3061

Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Juho Savo siirtyy vuoden vaihteessa eläkkeelle. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Savon seuraajaksi maakuntajohtajan virkaan valitaan varatuomari Kari Häkämies ja varalle FM Jyri Arponen.
Virkaa haki 16 henkilöä. Maakuntahallitus perusti syyskuussa haastatteluryhmän, johon kuului Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen ja Mika Maaskola. Maakuntahallitus valtuutti haastatteluryhmän kutsumaan ja haastattelemaan maakuntajohtajan viran haastateltavat. Haastatteluihin osallistuvat ryhmiensä edustajina myös Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario ja Stefan Wallin. Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimi Mika Maaskola.
Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 8.12.2014.

VARSINAIS-SUOMEN LIITON TALOUSARVIO 2015 EI KASVATA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntahallitus käsitteli Varsinais-Suomen liiton talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2015–2017.
Jäsenkuntien esityksiin perustuen talousarvioluonnosta 2015 muutettiin siten, että kuntien maksuosuudet eivät kasva. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman siten, että talousarviossa 2015 jäsenkuntien maksuosuudet eivät kasva vuoden 2014 tasosta (3 799 900 euroa).
Talousarvioluonnokseen 2015 oli korvamerkitty 30 000 euron määräraha liiton osarahoitukseen Turun ja Varsinais-Suomen Pietarin toimiston kustannuksiin. Pietarin toimiston osarahoituksen (30 000 euroa) vaikutus kuntien maksuosuuksiin olisi ollut 0,8 %. Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman.

EAKR -RAHOITUSTA AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMISEEN JA PK-YRITYSTEN KILPAILUKYKYYN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus päättää myöntää EAKR- rahoitusta seuraaville hankkeille:

Turun ammattikorkeakoululle hankkeelle "SOLARLEAP Varsinais-Suomi" 293 786 euroa. SolarLeap -hankkeella kehitetään cleantech -osaamista ja aurinkoenergian erityispiirteiden huomioimista Lounaisrannikolla. Hankkeen aikana toteutetaan aurinkojärjestelmien suunnittelukoulutusta täydennyskoulutuksena, teknisen dokumentaation kehitystyötä, asennusohjeistuksen kehitystä sekä pilottitoteutuksia.

Turun yliopistolle hankkeelle "SparkUp Portti" myönnetään 313 939 euroa. Päätavoitteena on edistää yrittäjien ja alkavien ja toimivien pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen myötä vahvistetaan Turun seudun yrityspalveluja ja alueelle suunniteltavaa yrityskehitysympäristö Ahjoa, johon kuuluvat mm. monialaiset opiskelijatiimit.

ALUEHALLINNON UUDISTAMISESSA KANSANVALTAISTA MAAKUNTAHALLINTOA TULISI VAHVISTAA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat ovat pyytäneet maakuntien liittojen lausuntoa 9.9.2014 valmisteltuun kannanottoon maakuntien tulevaisuudesta. Kannanotto on tarkoitettu seuraavan hallitusohjelman valmistelua varten.
Luonnoksen mukaan aluehallintoa tulisi tarkastella kokonaisuutena. Siinä todetaan, että Suomessa tarvitaan kunnallisen itsehallinnon lisäksi myös selkeämpi maakunnista muodostuva kansanvaltainen aluehallinto.

Aluehallinnon selvitystyötä tehdään parhaillaan valtiovarainministeriön virastoselvityksessä (VIRSU). Varsinais-Suomen liiton mielestä maakuntien liiton kannanottoon tulee lisätä viittaukset VIRSU-hankkeesta. Maakunnan liitot tukevat aluehallinnon työryhmän vaihtoehtoa viisi (E), jossa maakuntien liittojen asemaa suhteessa valtion aluehallintoon vahvistetaan.

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että maata ei saa pilkkoa eri hallintosektoreilla erilaisiin alueisiin. Aluerakenteen pitää perustua toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Maakunnilla tulee olla riittävä väestöpohja ja taloudellinen perusta, jotta ne voivat vastata lisätehtävistä. Maakuntien lukumäärän ja niiden rajojen tulee vastata eduskuntavaalien vaalipiirejä.

Kannanotossa tulee ilmaista myönteinen kanta maakuntavaltuuston valitsemiseksi yleisillä, kunnallisvaalien yhteydessä järjestettävillä vaaleilla. Vaalien edellytyksenä on maakunnan liiton aseman vahvistuminen ja sen piirissä päätettävien asioiden määrän kasvu.

 alatunniste