yltunniste 

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi

TÄRKEIMMÄT LIIKENTEEN KEHITTÄMISKOHTEET LISTATTIIN – MAAKUNTAHALLITUS LISÄSI LISTALLE KIINTEÄN YHTEYDEN PARAINEN - NAUVO
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 720 3056

Maakuntahallitus hyväksyi syyskuussa Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ -asiakirjan. Liikenteen kumppanuusfoorumin toiminnan perustaksi on laadittu liikennestrategian toteuttamissuunnitelma. Se osoittaa strategian toimenpiteiden edistämiseksi tarpeelliset toimet (edunvalvonta ja yhteistyö, esisuunnittelu ja selvitykset, toteutussuunnittelu, toteutus) lähitulevaisuudessa.

Pohjautuen alueen toimijoiden tahtotilaan on yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa valmisteltu esitys Suomen hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon valmisteluun. Esitykseen on koottu ne hankkeet, joita tulisi edistää seuraavalla hallituskaudella. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nostetaan seuraavat teemat:

I. Varsinais-Suomi osana Eurooppaa ja porttina Skandinaviaan
- Kilpailukykyiset meri- ja lentoyhteydet

II. Tehokkaat rannikon ja sisämaan yhteydet - liikenteen pääsuuntien kehittämispolut
- Helsingin yhteyksien nopeuttaminen
- Sisämaan yhteyksien vahvistaminen
- Länsirannikon kehitysvyöhyke

III. Toimivat alueelliset ja paikalliset yhteydet
- Valtion perusväylänpidon rahoitustason nosto ja alueellisen liikkumavaran lisääminen
- Joukkoliikenteen voimakas kehittäminen
- Saaristoliikenteen uudistaminen

IV. Kestävä ja turvallinen liikenne
- Kävely ja pyöräily ykköseksi kaupunkialueilla ja taajamissa
- Varsinais-Suomi liikenneturvallisuuden edelläkävijäksi

Maakuntahallituksessa korostettiin, että Tunnin juna on maakunnan ykköshanke. Pauliina Haijanen (kok) ehdotti, että Liikennestrategian toteuttamissuunnitelmaan lisätään kiinteä yhteys Parainen – Nauvo. Suunnittelu alkaisi vuonna 2016 ja silta toteutuisi 2020-luvulla. Stefan Wallin (rkp) tuki Haijasen ajatusta ja muistutti, että nykyinen lauttaliikenne maksaa n. 6 milj./e vuodessa ja myös lauttojen uusiminen on edessä. Pekka Myllymäen (kesk) mukaan uusia rahoitusmalleja kuten public – private tulee lisää ja asiaa pitää ajatella pitkällä aikavälillä, jolloin investointi maksaisi itsensä takaisin. Maakuntakaava mahdollistaa kiinteän yhteyden Haverön kautta, kahden sillan mallilla. Vuonna 2008 laskettiin, että silta Paraisten ja Nauvon välillä maksaisi n. 140 miljoonaa euroa.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KESKUS VALONIA SIIRTYY VARSINAIS-SUOMEN LIITON YHTEYTEEN
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntahallitus hyväksyi Valonian (Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) toiminnan siirtämisen Varsinais-Suomen liiton yhteyteen. Valonian jäsenkunnat eivät vastusta Valonian siirtoa.
Valonian toiminta voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: 1) kuntarahoitteinen perustoiminta 2) kunnille, yrityksille ja muille sidosryhmille myytävät ostosopimuspalvelut sekä 3) hanketoiminta.
Suurin osa Valonian työstä tehdään hankkeissa. Hankkeiden osuus Valonian vuosibudjetista on 60 %. Hankkeissa työskenteleviä määräaikaisia työntekijöitä syksyllä 2014 on 10 henkilöä. Suuri osa ostopalvelusopimuksista ja hankkeista on vuodenvaihteen 2014–2015 yli jatkuvia, mutta niiden rahoitukset varmistuvat lopullisesti pääosin vasta vuoden 2015 alussa.

EAKR -RAHOITUSTA ÅBO AKADEMILLE ELINTARVIKKEIDEN TUOREUDEN OSOITTAVIIN ANTUREIHIN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus päätti myöntää Varsinais-Suomen liiton vuoden 2014 EAKR-kehyksestä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle hankkeelle "Pakkaamo 2020 - lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstrointi- ja pilotointiympäristö" EAKR ja valtion rahoitusta 118 275 euroa hankkeen osatoteuttajan Åbo Akademin hyväksyttäviin kustannuksiin.

Tavoitteena on luoda Etelä-Suomen alueelle kuitupohjaisten biomateriaalien, pakkausratkaisuiden ja pakkausvalmistusteknologioiden kehittämiseen erikoistunut lähi- ja luomuruokapakkaamisen tutkimus- ja osaamiskeskittymä.

Åbo Akademin osahankkeen tavoitteena on tarjota ratkaisuja elintarvikkeiden tuoreuden osoittamiseen valmistamalla painettuja anturijärjestelmiä elintarvikkeiden pilaantumiskaasujen havaitsemiseen. Tavoitteena on, että anturit voidaan integroida pakkaukseen mieluiten jo pakkauslinjalla. Tuloksena syntyy painoteknologialla toteutettu monianturijärjestelmän demonstraattori, jolla voidaan havaita sekä pakkauksen ympäristön tilaa että ruuan pilaantumisessa vapautuvia kaasuja. Etäluettavana tämä kokonaisuus voi toimia osana ympäröivää älykkyyttä.

 

 alatunniste