MAAKUNNAN TILA – KATSAUS VARSINAIS-SUOMEN KEHITYKSEEN SYKSYLLÄ 2019

Syksyn maakunnan tila -katsauksen teemana on luonnon monimuotoisuus. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen viimeaikaisia väestö- ja työllisyystrendejä sekä Turun lentoaseman matkustajamäärän kehitystä.

Luontohelmet talteen myös Varsinais-Suomessa
Lisätietoja: Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 863

Lukuisista suojelualueista huolimatta Varsinais-Suomenkin luonnon monimuotoisuus on yhä uhattuna. Erityisesti perinnebiotoopit ovat vaarassa, samoin savikkoalueiden virtavedet sekä letot. Myös metsäluonnon monimuotoisuus on uhanalainen. Vieraslajit ja ilmastomuutos ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset haasteet nyt ja tulevaisuudessa.
Varsinais-Suomi on maamme luonnon monimuotoisuuden osalta paljon vartijana. Ympäristöministeriön käynnistämä valtakunnallisella HELMI-ohjelmalla puututaan elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. ELY-keskus saa luonnonsuojeluun tuntuvia lisäresursseja ja vuosina 2020-2024 keskitytään soiden suojeluun ja ennallistamiseen, lintuvesien kunnostamiseen sekä perinneympäristöjen ja luontotyyppien hoitoon. Myös vanhojen suojeluohjelmien ja METSO-ohjelman toteuttamista voidaan tehostaa. Yleinen keskustelu hiilinieluista on havahduttanut myös monet metsänomistajat tekemään osansa ilmastotalkoisiin. Kysyntä vuoteen 2025 saakka jatkuvaa METSO-ohjelmaa kohtaan on kasvanut ja kohteita tarjotaan pysyvään suojeluun yhä useammin.
Luonnon monimuotoisuutta käsittelevät analyysit on tuottanut Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen kasvu keskittyy turun seudulle
Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294

Varsinais-Suomen kasvu on jatkunut syksyn aikana. Kasvu on kuitenkin keskittynyt yhä vahvemmin Turun seudulle, todetaan Varsinais-Suomen liiton julkaisemassa Maakunnan tila -katsauksessa. Kasvun keskittyminen Turun seudulle näkyy sekä työllisyys- että väestökehityksessä. Vaikka koko Varsinais-Suomessa työllisyyden kasvu on uusimpien luikujen valossa hidastunut, on työttömyyden aleneminen jatkunut nopeana erityisesti Turun seutukunnassa. Avoimien työpaikkojen lukumäärä kasvaa niin ikään Turun seudulla vahvasti.

– Vuositasolla uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä ylitti Turun seudulla syyskuussa jo 50 000 rajan, mitä ei ole aiemmin tapahtunut, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Turun seudun selvästi muuta maakuntaa nopeampi kasvu näkyy myös väestökehityksessä. Turun seudun väestönkasvu on pysynyt tasaisesti yli 2 000 uuden asukkaan vuositasossa, kun taas kaikilla muilla seuduilla väestö vähenee. Myös Varsinais-Suomen muuttovetovoima keskittyy vahvasti Turun seudulle, sillä muut seutukunnat ovat maan sisäi-sessä muuttoliikkeessä muuttotappioalueita.

Maakunnan tila -katsaukseen voi tutustua kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.
https://www.lounaistieto.fi/wp-content/uploads/2019/11/maakunnan-tila-syksy-2019.pdf


Varsinais-Suomen kehityksen ajankohtainen tilastoseuranta löytyy Lounaistieto.fi-palvelusta: http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

EI KOROTUKSIA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN VUODELLE 2020
Lisätietoja: hallintojohtaja Petra Määttänen, 041 502 5246

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman tänään kokouksessaan. Vuoden 2020 arvioitu alijäämä on 45 361 euroa, mikä on mahdollista kattaa edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Toimintakulut kasvavat yleisestä kustannustason noususta sekä henkilöstömenojen ja yhteistoimintaosuuksien kasvusta. Varsinais-Suomen liiton jäsenkuntien maksuosuuksiin, yhteensä 3 899 900 euroa, ei kuitenkaan esitetä korotuksia tulevalle vuodelle.

Varsinais-Suomen liiton jäsenkunnilla on ollut tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Esityksen on toimittanut 15 kuntaa.