Ylatunniste2
 

MAAKUNTAVALTUUSTO ESITTÄÄ SOTE-UUDISTUKSTEN SEURANTARYHMÄN PERUSTAMISTA MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAISUUTEEN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p.044 201 3204

Maakuntavaltuusto esittää, että maakuntahallituksen alaisuuteen nimetään edellisen hallituskauden tapaan sote-uudistuksen seurantaryhmä. Ryhmän on oltava poliittisesti ja alueellisesti edustava. Seurantaryhmän kokoaminen tulee antaa poliittisten puolueiden muodostaman valintatoimikunnan tehtäväksi mahdollisimman nopealla aikataululla ja niin, että keskeisiä sote-uudistusta valmistelevia tahoja kuullaan ennen ryhmän nimeämistä.

MAAKUNNAN TILA: Varsinais-Suomen ilmasto-olot ovat muuttuneet

Ilmastonmuutos pakottaa jo lyhyelläkin aikavälillä suuntaamaan toimintaa uudelleen. Ennen kaikkea se velvoittaa pitkäjänteiseen päästöjen vähentämiseen sekä hiilivarastojen kuten metsien ja muun kasvillisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen (hiilinielut).

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Varsinais-Suomessa syntyvät lämmityksestä (33 %), tieliikenteestä (24 %) ja maataloudesta (17 %). Päästöt ovat asukasta kohti laskettuna vähentyneet 20 % vuosivälillä 2005–2017. Suunnitellut ja viime aikoina toteutetut valtakunnalliset ja alueelliset toimenpiteet ovat varovasti arvioiden vähentämässä päästöjä edelleen -30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nämä lukemat eivät sisällä päästökaupan alaisten laitosten päästöjä. Niiden päästöt ovat Varsinais-Suomessa laskeneet 33 prosenttia vuosivälillä 2005-2017.

Viime talvi jää tilastoihin poikkeuksellisena ja esimerkkinä siitä, mihin suuntaan veden kierto ja talviaikainen vesitilanne on muuttumassa. Ilmastonmuutos tulee huomattavasti vaikeuttamaan sisävesien, rannikkovesien ja koko Itämeren hyvän tilan tavoitteiden saavuttamista. Keskeinen kysymys on, miten maatalouden kuormitusta saataisiin hillittyä, vaikka ilmastonmuutos pyrkii sitä lisäämään.

Tiedot käyvät ilmi maakunnan tila kevät 2020 -katsauksesta, joka on Varsinais-Suomen liiton kahdesti vuodessa julkaisema katsaus Varsinais-Suomen viimeaikaisesta kehityksestä. Ilmastoa koskeva osuus katsauksesta on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietopalvelupäällikkö Merja Haliseva-Soila, p. 0295 022 863, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Koronakriisi vaikuttanut eniten lomautusten kasvuun

Koronapandemian vaikutukset näkyvät Varsinais-Suomessa selvimmin lomautusten määrissä. Esimerkiksi konkurssien määrät ovat pysyneet tavanomaisella tasolla, eikä työttömien määrä ole kasvanut hälyttävästi. Vaikka Varsinais-Suomen työttömyysaste nousi huhtikuussa 16,3 % ennätyslukemiin, selittyy suurin osa työttömyysasteen kasvusta lomautuksilla.

– Maakunnan työttömyysasteen kasvoi huhtikuussa 8,4 prosenttiyksikköä, mutta tästä vain 1,8 prosenttiyksikköä selittyi työttömien määrän kasvulla, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Kovimmin koronakriisi on vaikuttanut Vakka-Suomen työttömyyskehitykseen. Autotehtaan komponenttien saatavuusongelmien vuoksi koko tehtaan toiminta pysähtyi huhtikuussa, minkä seurauksena Uudenkaupungin työttömyysaste nousi huhtikuussa 30 prosenttiin. Uudenkaupungin tilastot tulevat kuitenkin kaunistumaan, kun autotehtaan toiminta jälleen käynnistyy asteittain toukokuussa.

 1

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen Varsinais-Suomen väestökehitykseen ollenkaan, vaan väestökehitys on jatkunut vuoden alussa hyvin saman suuntaisena kuin vuonna 2019. Muuttoliike on jatkunut vakaana, eikä kuolleisuudessa näy merkittäviä muutoksia edes yli 80-vuotiaiden osalta.

Maakunnan tila -katsaukseen voi tutustua kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.
https://www.lounaistieto.fi/wp-content/uploads/2020/05/maakunnan-tila-kev%C3%A4t-2020.pdf


Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, 050 410 2294, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Varsinais-Suomen kehityksen uusittu ajantasainen tilastoseuranta löytyy Lounaistieto.fi-palvelusta: https://www.lounaistieto.fi/tilastot/.