Ylatunniste2 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

ROHKEA JA MONIPUOLINEN TANSSITEATTERI ERI ON TÄMÄN VUODEN AURORA-MITALISTI
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen 040 7202 163

Varsinais-Suomen liiton Aurora-mitali myönnetään vuonna 2013 kulttuurilaitokselle, joka on vuodesta 1989 toiminnassaan osoittanut rohkeutta ja monipuolisuutta sekä taiteellista syvyyttä yhdistettynä iloon – tanssiteatteri ERI:lle.

ERI:n perustivat tunnetut suomalaiset tanssija-koreografit Tiina Lindfors, Lassi Sairela ja Eeva Soini. Ryhmä tuli nopeasti tunnetuksi omaperäisistä tanssiesityksistään sekä Suomessa että ulkomailla. ERI on luonut monipuolisen ohjelmiston, johon kuuluu yli 100 teosta. Kotimaan lisäksi ERI on esiintynyt mm. pohjoismaissa, monissa EU-maissa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Beninissä, USA:ssa ja Japanissa.

- On hienoa toimia keskellä pitkän linjan kulttuurikaupunki Turkua, jossa on alertti ja hereillä oleva ilmapiiri. Olemme ylpeinä eräänlaisina taiteen suurlähettiläinä kantaneet Turun ja Varsinais-Suomen lippua 25 eri maahan, kertoo Tiina Lindfors.
- Kuitenkin tärkeintä on, että toimimme tällä alueella ja esiinnymme aktiivisesti koko maakunnassa. Yhteistyö toimii ja yleisö löytää meidät. Olemme iloisia ja liikuttuneita tästä tunnustuksesta, Lindfors lausui maakuntavaltuustolle.

Vuosittain ERI tuottaa noin 150 esitystä ja 3 - 4 uutta ensi-iltaa. Erillä on oma teatteritila ja alati laajeneva yleisö sekä kannatusyhdistys. Ohjelmistoon kuuluu tilausesityksiä aina pienimuotoisista näytöksistä kokoillan tanssiteoksiin. ERI on myös avannut tanssitaiteen maailmaa uusille katsojaryhmille. Seniorihankkeessa tanssia viedään maksutta vanhainkoteihin ja hyvinvointihankkeessa työpaikoille.

- Tämänkaltainen työ on erittäin palkitsevaa myös meille itsellemme, toteaa Eeva Soini.

Aurora-mitalin saajan päätti Varsinais-Suomen maakuntahallitus kulttuuritoimikuntansa ehdotuksesta. Varsinais-Suomen liitto jatkaa entisen Varsinais-Suomen maakuntaliiton vuonna 1977 aloittamaa perinnettä jakamalla vuosittain Aurora-mitalin maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kult¬tuurityön alalla ansiok¬kaasti toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Nyt jaettava Aurora-mitali on järjestyksessään kahdeksaskymmenesseitsemäs (87.).

Tanssiteatteri ERI:n kuuluvat paitsi yllä mainitut tanssijat myös Toni Laakkonen, Hanna-Kaisa Rajala, Greta Sandon ja Juanjo Torres. Aurora-mitali halutaan osoittaa ERI:n koko taiteelliselle ryhmälle, huomioiden myös teatterin tekniikan ja hallinnon henkilökunnan osuuden menestystarinassa.

tanssiteatteri ERI

MYLLYMÄKI PUHUI UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISESTÄ KAAVOITUKSESSA JA ASUMISESSA
Lisätietoja: Pekka Myllymäki p. 0400 828 375
Maakuntavaltuuston kokouksen avauksessa puheenjohtaja Pekka Myllymäki vaati koko maakunnan kasvupotentiaalin hyödyntämistä uusiutuvalla energialla kaavoituksessa ja asumisessa sekä lähiruoan käytön edistämisessä.
Jyrki Kataisen hallituksen rakennepakettia Myllymäki pitää tarpeettoman voimakkaasti vain suurimpien kaupunkien kasvuedellytyksiin keskittyvänä: myös maaseudulta tulee innovaatioita.
Uusiutuva energia, lähiruoka ja niihin liittyvät keksinnöt ovat Varsinais-Suomen mahdollisuuksia. Turun kehyskunnat ja maakunnan maaseutualueet ovat näillä vahvuuksillaan tärkeä osa maakunnan hyvinvointia ja kasvua.
Myllymäki jätti myös valtuustoaloitteen "Liiku!", jossa hän vetosi jokaista maakuntavaltuutettua yhtymään aloitteeseensa, jonka teemana on liikkumattomuuden uhkatekijöiden ennaltaehkäisyn saaminen osaksi valmisteilla olevaa Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategiaa. Puhe

ILKKA KANTOLA: KOULUTUSTA ON KEHITETTÄVÄ JA KUNTIEN VELVOITTEITA VÄHENNETTÄVÄ
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen p. 0400 864 604

Maakuntavaltuuston ajankohtaisen poliittisen katsauksen piti kansanedustaja Ilkka Kantola (sd). Hän nosti mm. esille maamme huonontuneet tulokset koulutusta mittaavissa Pisa -tutkimuksissa ja muistutti koulutuksen kehittämisen jatkuvasta tarpeesta.
- On aika havahtua ja herätä arvioimaan mitä voisimme parantaa koulussamme, jotta taas nousisimme kärkeen, Kantola muistutti.
Kantola käsitteli myös Kataisen hallituksen tuoretta rakennepakettia. Tärkeä tavoite Suomelle on pysyä jatkossakin kolmen A:n luottoluokituksen maiden ryhmässä, kun lainoja arvioidaan. Rakennepaketin keskeinen osa on kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoissa vuoden 2017 tasossa.
- Toimintatapojen rakenteita muutetaan niin, että samalla rahalla saadaan tuloksia enemmän tai että tulokset ovat laadultaan parempia.
Maakuntavaltuustossa kriittistä keskustelua herättivät mm. kuntarakenneuudistus ja uusi vanhuspalvelulaki. Puhe

MAAKUNTAVALTUUSTO HYVÄKSYI VARSINAIS-SUOMEN LIITON TALOUSARVION 2014
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto 040 761 5509

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 siten, että jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat 3 799 900, joka euromäärä on 0,36 % suurempi kuin talousarvion 2013 maksuosuustuloarvio. Valtuustossa keskusteltiin mm. talousarviosta poistetusta yhteismarkkinoinnin rahoituksesta. Useammassa puheenvuorossa muistutettiin yhteismarkkinoinnin tarpeellisuudesta maakunnan ja kuntien houkuttelevuuden lisäämiseksi ja harmiteltiin, että kunnat eivät löytäneet rahoitusta hankkeen jatkamiseksi.

MAAKUNNAN TILA -KATSAUKSESSA TARKASTELLAAN VIIMEAIKAISTA TYÖLLISYYS- JA VÄESTÖKEHITYSTÄ
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Antti Vasanen p. 050 410 2294

Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Erityisen nopeaa työttömyyden kasvun hidastuminen on ollut Salon seudulla, jossa työttömyyden kasvu on pysähtynyt lähes kokonaan syksyn 2013 aikana. Salon seudun työttömyysaste kasvoi kuitenkin vielä syyskuussa 0,7 % edellisvuotisesta. Sen sijaan Vakka-Suomessa työttömyysaste on pienentynyt elokuusta alkaen. Vain Loimaan seudulla työttömyysasteen kasvu ei osoita selviä vähenemisen merkkejä. Tosin Loimaan seudun työttömyysaste on yhä selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella.

Näitä ja muita maakunnan trendejä tarkastellaan Varsinais-Suomen liiton pari kertaa vuodessa tehtävässä katsauksessa "Maakunnan tila – katsaus maakunnan kehitykseen". Raportin on laatinut erikoissuunnittelija Antti Vasanen.

Varsinais-Suomen väestönkasvu on viime vuosina keskittynyt Turkuun. Kun vielä 2000-luvun alussa väestö kasvoi pääasiassa Salon seudulla ja Turun kehyskunnissa, oli Turun väestökasvu syyskuun 2013 loppuun mennessä yli kolme kertaa suurempi kuin kaikkien muiden Varsinais-Suomen kuntien väestönkasvu yhteensä. Muutokset väestönkasvussa selittyvät ennen kaikkea kuntien välisen muuttoliikkeen vaihtelulla. Turusta onkin viime vuosina muodostunut maakunnan suurin muuttovoittokunta.

Lisäksi katsauksessa pureudutaan tarkemmin kehyskuntiin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen Turun seudulla sekä esitellään valtion ympäristöhallinnon tuottama uusittu pintavesien tilan luokitus. Hiljattain tehdyn tutkimuksen perusteella kehyskuntiin muutetaan ennen kaikkea kohtuuhintaisten omakotitalojen perässä. Uuden pintavesien luokituksen perusteella puolestaan Varsinais-Suomen vesien tila on selvästi huonompi kuin Suomessa keskimäärin.

Maakunnan tila syksy 2013

 alatunniste