Jotta Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymä voi hoitaa lakisääteiset tehtävät ja palvella maakunnan kuntia ja sidosryhmiä, joudumme tallentamaan henkilötietoja. Osa tiedoista on salassa pidettäviä. Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa sinusta kerättävistä henkilötiedoista ja oikeuksistasi. Yksityiskohtaisempia tietoja erilaisissa tehtävistä kerättävistä henkilötiedoista on koottu tänne. Varsinais-Suomen liitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) ja sitä täydentävää tietosuojalakia.

Miksi ja mihin tarkoitukseen sinusta kerätään tietoja?

Varsinais-Suomen liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Liiton tehtävien ja palveluiden laadukas hoitaminen, niiden suunnittelu ja seuranta ja tehtävien hoitoon tarvittavien tukipalveluiden tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissain tapauksissa myös sinun suostumukseesi.

Mitä tietoja sinusta kerätään?

Asioidessasi Varsinais-Suomen liiton kanssa keräämme vain välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Usein kysymme esimerkiksi yhteystietoja, nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa. Lisäksi keräämme palvelemisesi kannalta välttämättömät palvelukohtaiset tiedot.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi erilaisten lakien velvoittaman ajan. Varsinais-Suomen liitto määrittelee säilytysajat arkistonmuodostussuunnitelmassaan ja toimintaohjeissaan. Säilytysaikojen määrittelyssä käytetään mm. Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, oikeus saada tietosi oikaistuiksi, poistetuiksi, rajoitettua niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä. Tämän lisäksi voit valittaa toiminnastamme liittyen henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojavaltuutetulle. Katso tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksista täältä.

Ketkä vastaanottavat tietojasi? Siirretäänkö niitä kolmansille osapuolille?

Tietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi erilaisille viranomaisille, joille meillä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja.

Luovutamme henkilötietoja niitä meidän puolestamme ja liiton lukuun käsitteleville tahoille. Tällaisia ovat esimerkiksi sopimuksen puitteissa tietoja käsittelevät järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Varsinais-Suomen liitolle jää näissä tapauksissa rekisterinpitäjän vastuu.

Valitsemme sopimuskumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Emme käytä emmekä luovuta tietojasi käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Varsinais-Suomen liiton toiminnassa halutaan toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietoturvaan kuuluvat tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet, joilla suojataan meillä olevia tietoja niin, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää. Työntekijöille on järjestetty tietosuojakoulutus.

 

Lisätietoja tietosuojavastaavalta, asianhallintasihteeri Jaana Salonen, 040 508 9007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..