Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Yleinen informaatio on koottu Varsinais-Suomen liiton tietosuojasivulle. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen liittoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , 02 2100 900. Ohjaamme yhteydenottosi oikealle henkilölle.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö Varsinais-Suomen liitossa sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen. Varsinais-Suomen liitolla ei ole toistaiseksi riittävän tietoturvallista sähköistä asiointikanavaa näille tietopyynnöille. Pyynnön voi tulla tekemään paikan päälle Varsinais-Suomen liittoon Ratapihankatu 36, Turku, arkisin klo 9-15. Sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi. Voit lähettää tietopyynnön myös kirjaamoon (PL 273, 20101 Turku). Voit tulla noutamaan tiedot paikan päälle tai ne voidaan lähettää sinulle kirjattuna kirjeenä. Joudut todistamaan henkilöllisyytesi Postissa kirjettä hakiessa.

Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit esittää vapaamuotoisen pyynnön Varsinais-Suomen liittoon. Pyynnössä sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme sinulle kirjallisen vastauksen, jossa kerromme, miksemme voineet hyväksyä vaatimustasi.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vaatia Varsinais-Suomen liittoa poistamaan tietosi rekisteristään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai julkisen vallan käyttämiseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä siirtämään tietojasi järjestelmästä toiseen silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, kun sinun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Voit joissakin tapauksissa vaatia, ettei tietojasi saa käsitellä silloin, kun kiistät tietojen paikkansapitävyyden.

Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi)

Sinulla on erityisissä tilanteissa oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi. Varsinais-Suomen liitossa ei tehdä profilointia eikä automatisoituja päätöksiä.