IMG 9895Maakunnan liitoilla on lakisääteinen vastuu koulutustarpeiden pitkän ja keskipitkän aikavälin ennakoinnista ja sen organisoinnista alueellaan. Liitot osallistuvat alueillaan tarvittaessa myös opetus- ja kulttuuriministeriön pitkän aikavälin koulutustarve-ennakoinnin edellyttämien alueellisten laskelmien ja arvioiden tuottamisesta yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Koulutustarve-ennakoinnissa keskeinen yhteistyöelin Varsinais-Suomessa on maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto, joka toimii myös muiden maakunnallisten toisen ja korkea-asteen koulutusta koskevien asioiden neuvoa-antavana ja koordinoivana foorumina.

Lisätietoa alueellisesta ennakoinnista Varsinais-Suomessa.

Valtakunnallisesta ennakoinnista löytyy tietoa opetus -ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen sivuilta.