Ylatunniste2

 Europas havsdagar i Åbo 18.–19.5.2016

Europeiska kommissionen, Finska staten och Åbo stad ordnar den årliga Havets Dag i Europa i Åbo 18.–19.2016. Evenemanget samlar aktörer på det maritima området runt om i Europa för att diskutera, bilda nätverk och planera inför framtiden. Evenemanget i dagarna två ordnas i Logomo, dit man väntar över tusen deltagare. Temat för havsdagarna är "investing in competive blue growth - smart and sustainable solutions" och således kan man motse synnerligen aktuella diskussioner och föredrag i anslutning till havstemana. Målet för den engelskspråkiga konferensen är att framhålla den stora betydelsen av havsmiljön och den maritima ekonomiska verksamheten för Europa.

Egentliga Finlands förbund är intensivt med i evenemanget. Förbundet presenterar sig och framför allt presenterar Egentliga Finlands styrkefaktorer på sin monter i entréhallen i Logomo under hela konferensen. Dessutom ansvarar förbundet tillsammans med sina samarbetspartner för arrangemangen för workshopen "Blue growth value chains and smart specialisation" 18.5.2016 kl.10:45-12:15. Vid tillställningen dryftar man rollen för områdena och företaget i att bilda internationella värdekedjor samt kartlägger olika finansieringsmöjligheter för utvecklingsåtgärder.

Utöver den officiella konferensen intar Havsdagarna staden 20.-22.5. då det i Åbo arrangeras ett flertal publika tillställningar för alla intresserade. Det mångsidiga programmet under veckoslutet börjar på fredagen framför Suomen Joutsen, där Åbo filharmoniska orkester och Åbo musikfestspel ger en välgörenhetskonsert med början kl. 18. Det övriga programmet innefattar bl.a. den traditionella Dykningsdagen, fartygsbesök och öppnandet av Åhamnen. För mer information här: https://www.turku.fi/emd2016

För mer information: specialplanerare Sonja Palhus, tfn 040 534 3865, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Häkämies och Puolitaival ordförande i beredningsgruppen för landskapsreformen på nationell nivå

Finansministeriet tillsatte 22.4. en projektgrupp för landskapsreformen och reformen av regionförvaltningen, vilken leds av understatssekreteraren Tuomas Pöysti. Projektgruppen bereder harmoniseringen av landskapsförvaltningen och statens regionförvaltning samt uppgiftsöverföringar och finansieringsfrågor.

Projektgruppen har sex beredningsgrupper, vilkas presidium har god representation för Egentliga Finland. Till ordförande för beredningsgruppen för styrningen och finansieringen av landskapsförvaltningen utsågs landskapsdirektör Kari Häkämies från Egentliga Finlands förbund. Gruppen har i uppdrag att bl.a. bereda styrningssystemet för landskapen och utarbeta ett förslag till finansieringssystem för landskapen samt anslagsöverföringarna. Beredningsgruppen för överflyttningar av personal lotsas av överdirektör Kimmo Puolitaival från NTM -centralen i Egentliga Finland. Gruppen har i uppdrag att bl.a. bereda förslagen till personal som överflyttas, dess ställning och anställningsförhållanden i reformen. De övriga beredningsgrupperna är beredningsgruppen för Landskapsförvaltningens uppgiftsöverföringar, beredningsgruppen för Landskapsdigitalisering, beredningsgruppen för Regionala beredskapsuppgifter samt beredningsgruppen för det Riksomfattande regionförvaltningsverket.

För mer information: landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 2013 204 och utvecklingschef Laura Leppänen, tfn 040 767 4364, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Entusiastiska unga i påverkarskolan - första träffen har hållits

Egentliga Finlands landskapsstyrelse inrättade i december 2015 en påverkarskola i Egentliga Finland för gymnasister och unga som nyligen inlett sina studier och vilka är intresserade av att påverka samhället. För utbildningen utsågs 25 personer, som de berörda parterna utsåg inom sig. Utbildningen är kostnadsfri, den tar ett år och består av c. åtta tillfällen med utbildning.

Deltagarna i påverkarskolan bekantar sig med involverade påverkare, sätten att påverka och resultat som uppnåtts. De får mångsidig kunskap om riksdagen, statsrådet, ministerierna och statsförvaltningen i allmänhet. Därtill behandlas regionförvaltningen och kommunerna, EU samt utrikespolitiken. I skolan studerar man bl.a. lagstiftning, val, rättsväsendet och arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet. Utbildare är yrkesutbildade inom olika sektorer, unga påverkare samt erfarna statsmän.

Programstommen för utbildningen sammanställdes som tjänstemannaarbete vid Egentliga Finlands förbund, men det skräddarsys och finslipas vid varje gång man samlas tillsammans med dem som deltar i utbildningen. Den första gången man samlades föreläste professor Petri Virtanen vid ledarhögskolan vid Tammerfors universitet kring temat "Framtidens ledare". Vid den andra sammankomsten i juni studerar vi som Åbo stads gäster den kommunala beslutsfattarprocessen och intervjuar unga kommunpolitiker från olika partier. De unga har själva av utbildningen önskat bl.a. föreläsningar, studiebesök och utbildning i att uppträda. Sådana strävar vi efter att i mån av möjlighet ordna.

För mer information: utvecklingschef Laura Leppänen, tfn 040 767 4364, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lounaistieto främjar öppen information trots fördröjd lagstiftning

Den öppna informationstillgången ser man som en viktig del av västsamhället, och i synnerhet den information som produceras med allmänna medel ska vara öppen. Öppen information främjas även genom åtgärd av EU. Direktivet om vidare utnyttjande av information från den offentliga sektorn (2013/37/EU) definierar de bestämmelse med vilkas hjälp det ska vara lättare för företagen och medborgarna att få tillgång till den information som myndigheterna besitter. Finland har dock av Europeiska kommissionen i slutet av förra månaden fått en anmärkning om att långsamt verkställa direktivet.

Även om den öppna informationen långsamt har cementerats i den nationella lagstiftningen, utförs i Egentliga Finland ett banbrytande arbete för att främja den öppna informationstillgången. Den regionala informationstjänsten Lounaistieto.fi som baserar sig på landskapsstrategin är en i Finland unik förmedlingskanal, vars syfte är, förutom att ge tillgång till öppen information, även att förstärka informationsunderlaget för beslutsfattandet och fungera som ett gemensamt informationsunderlag för olika nätverk.

Lounaistieto verkar som en gemensam distributionskanal för öppna data i Sydvästra Finland och exempelvis har Lounaistietos statistiktjänst från första början genomförts utifrån utgångspunkterna för öppenhet. Ett exempel på detta är att alla statistikfigurer i tjänsten har utförts så att det är möjligt att ta in dem som en del av vilka andra webbsidor som helst. Speciellt de statistikfigurer som skräddarsytts för kommunerna har tagits väl emot, och statistikfigurerna har redan levererats till de flesta kommunerna i Egentliga Finland.

För mer information: projektplanerare Juha Pulmuranta, tfn 040 509 1043, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 alatunniste