Ylatunniste2 
 

Sysselsättningen fortsätter att öka i Egentliga Finland

Sysselsättningsläget i Egentliga Finland har snabbt blivit bättre allt från år 2015. Under 2019 blev ökningen av sysselsättningsgraden i någon mån långsammare, men ökningen verkar ha tagit ny fart mot slutet av året. Den svacka som syntes under årets tredje kvartal ser alltså ut att ha blivit tillfällig.

Under det fjärde kvartalet var trenden för sysselsättningsläget 73,7 %, vilket är knappt en procentenhet högre än året innan. Även trendutvecklingen för antalet sysselsatta svängde i Egentliga Finland om i en liten tillväxt mot slutet av fjolåret. I hela landet var sysselsättningsgraden vid årets slut jämnt 73 %, och sysselsättningsutvecklingen har vaknat upp på hela landets nivå.

Sysselsättningsgraden kvartalsvis tas fram utifrån en intervjuundersökning som görs av Statistikcentralen. Detta ökar i någon mån osäkerheten i synnerhet för siffrorna på landskapsnivå. Trendutvecklingen på lång sikt ger ändå en rätt tillförlitlig bild av riktningen för sysselsättningsutvecklingen.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 Kuva1

Kuva2

 

Nya element i beredningen av den nationella strukturfonden och i allokeringen av finansieringen på landskapsnivå – en fond för en rättvis omställning instiftas

Ett centralt mål för den nya EU-kommissionen, som tillträdde i december, är att verkställa och finansiera Europas program för en grön utveckling (Green Deal). För att uppnå målet anlitas både investeringsprogrammet för Europas gröna utveckling och en mekanism för en mera rättvis omställning.

Fonden för en mera rättvis omställning (JTF, Just Transition Fund) är en del av den nya kohesionspolitikens fond, vars verkställighet fogas som en del av det nationella strukturfondsprogrammet till en egen separat fond och uppenbarligen även till ett eget särskilt mål.

Finland får via fonden i ny finansiering c. 165 miljoner euro under programperioden 2021-2027. För att denna finansiering ska erhållas till fulla beloppet, måste medlemslandet av den nationella ramen för ERUF- och ESF- -programmen binda en summa på minst 1,5 gånger som en del av fonden. I Finlands fall måste av dessa ramar anvisas minst 247 miljoner euro, med vilken summa alltså den grundläggande ERUF/ESF-finansieringsramen minskas.

Det som Finland erhåller av den rättvisa omställningsfondens medel består av tre kriterier för metoden för fördelningen av medel:


• Växthusutsläppen av industrianläggningarna i de kolintensiva områdena på NUTS2-nivå (61% eller 101 miljoner euro)
• Sysselsättningen i de kolintensiva områdena på NUTS2-nivå inom industrin (22% eller 37 miljoner euro)
• Torvproduktionen (17% eller 27 miljoner euro).


Via fonden kommer man att finansiera åtgärder som mildrar de sociala och ekonomiska kostnaderna för övergången till en kolfattig ekonomi. Sådana är bl.a. åtgärder som siktar till att göra ekonomin mångsidigare och att omskola områdenas arbetssökande och att aktivt göra dem delaktiga. På de retarderande områdena ska stödet kopplas till att den kolintensiva verksamheten gradvis avslutas. Med stödet kan även ny näringsverksamhet, ny teknologi eller nya renare processer eller produkter främjas.

Komissionen avger sitt förslag för hur finansieringen ska hänföras geografiskt/regionvis i slutet av februari som en del av de landsspecifika rapporterna.

Den i sig välkomna fonden och vilken inriktar sig på målet, påverkar förhandlingarna om den regionala allokeringen. Eftersom finansieringen i huvudsak kommer att allokeras regionalt och man å andra sidan ännu inte känner till den regionala uppdelningen, kan det inte heller avtalas om principerna för den andra fördelningen, förrän alla omständigheter som hänför sig till fördelningen är bekanta. Detta kommer att fördröja tillkomsten av det slutgiltiga avgörandet för fördelningen av finansiering.

För mer information: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 506 3715