Beredningen av EU:s nya programperiod i Egentliga Finland

Tarja Nuotio, Egentliga Finlands förbund, pj
Carola Gunell, Egentliga Finlands förbund
Laura Leppänen, Egentliga Finlands förbund
Timo Mäkelä, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Teija Nokka, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Harri Haarikko, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (MYR-Utbildningssektionen)
Niko Kyynäräinen, Åboregionens Utvecklingscentral
Tomas Eklund, Region Åboland
Anita Silanterä, Saloregionen
Sami Savolainen, Åbo stad
Pauli Salminen, Utvecklingscentralen i Loimaaregionen
Raimo Rantanen, Utvecklingscentralen i Vakka-Suomi
Tiina Juhe, Åbo Handelskammare
Heimo Valkama, AKAVA Egentliga Finland
Henri Wibom, Egentliga Finlands Företagare
Ville Roslakka, Egentliga Finlands förbund, siht.