Landskapsstyrelsens möten

mo. 20.1.2020 Protokollet, justerat 24.1.2020
mo. 10.2.2020 Föredragningslista
mo.  23.3.
mo. 20.4.
mo. 11.5.
mo. 15.6.
mo. 24.8.
mo. 21.9.
mo. 19.10.
mo. 16.11.
mo.  21.12.

Landskapsfullmäktiges möten

mo. 1.6.
mo. 7.12


Skärgårdskommissionen

to. 16.1.2020 klo 14 Protokoll

to. 12.3.2020 klo 14

Kommissionen för språklig service

 

Möteskalender 2019