Egentliga Finlands förbund utkommer ca fyra gånger om året, och förmedlar information om bl.a. kommande evenemang för intressegrupperna. Det första nyhetsbrevet behandlar Egentliga Finlands medverkan på mässan Baltic Future i Rostock 4 - 5.5., Åboregionens strukturmodell, landskapets gemensamma marknadsföring, riksdagsvalresultatet, Aulagalleriets pågående konstutställning, finansiering från Central Baltic -programmet, en konferens för geografisk information i Åbo, ny personal i landskapsförbundet och projektet Tidsresan i Tuorla.

Nyhetsbrevet kan läsas på finska här