Etapplandskapsplanen för vindkraft godkändes av landskapsfullmäktige 10.6.2013. Miljöministeriet fastställde planen 9.9.2014 och etapplandskapsplanen har kungjorts i regionens tidningar 26.9.2014.

Kungörelsen

Den fastställda plankartan

Planförklaringar

Pressmeddelande om den fastställda planen

Etapplandskapsplanens skeden:

I Egentliga Finland gör man upp en etapplandskapsplan, som visar de mest lämpliga områdena för vindkraftsproduktion. Planen görs för att de nationella och regionala klimat- och energimålsättningarna kräver det och för att möta de nationella målen för områdesanvändning. För att göra planen har man fått statsbidrag från miljöministeriet. Planprocessen pågår  1.10.2011 – 31.12.2013.

I vindkraftsutredningen 2010 – 2011, som gjordes av landskapsförbundet, hittade man 22 områden i Egentliga Finland som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion. Att i landskapsplanen rita in vindkraftsområden på fastlandet och kustens stora öar är mycket aktuellt, på grund av stigande intresse för vindkraft i kommunerna och vindkraftsbolagen.

Vindkraftsutredningen

Landskapsfullmäktige beslöt 13.6.2011 att arbetet med en etapplandskapsplan för vindkraft ska påbörjas. Frågan har behandlats i landskapsstyrelsen och markanvändningssektionen 29.8.2011.

Etapplandskapsplanen kungjordes offentligt 17.9.2011, programmet för deltagande och bedömning finns under länken nedan. Planutkastet lades offentligt till påseende och fyra informationen för allmänheten ordnades.

Program för deltagande och bedömning, uppdaterad 5.1.2013

Etapplandskapsplan för vindkraft godkändes av landskapsfullmäktige 10.6.2013.

Plankartan (4,5 Mb)

Planförklaring (4,8 Mb)

Förslaget till etapplandskapsplan som landskapsstyrelsen godkände 29.4.2013 och genmälena till förslagsskedets respons.

plankartan

planförklaring (på finska)

Sammandrag av genmälena till vindkraftsplanförslaget

Man kan även bekanta sig med kartorna på www.lounaispaikka.fi

Man har även utrett Egentliga Finlands viktiga fågelområden, mera noggrannt undersöktes Kimitoöns fågelbestånd, rapporten hittas här

Tilläggsuppgifter:

Planeringsdirektör Heikki Saarento tel. 040 7203056, planerare Aleksis Klap 040 7213137

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

tuulivoimaoas06062011